Dansk Live har sammensat en guide med inspiration og input fra nogle af landets største festivaler. Start jeres bæredygtige udvikling indenfor miljø her, og vær med til at skabe en grønnere livekultur.
Dansk Live har samlet et overblik over, hvor man kan finde gældende information om COVID-19. Nedenfor finder du bl.a. links til information om restriktioner, hjælpepakker og aktivitetspulje. Udover de officielle henvisninger fra myndighederne, afholder Dansk live også løbende til webinarer for medlemmer, hvor vi samler op på og sparrer om gældende coronasituation og -restriktioner.
Som arrangør er der en række emner, man skal forholde sig til i relation til smitteopsporing under COVID-19-pandemien. Vi har bedt vores advokater SIRIUS om at udarbejde materiale til brug i forbindelse med smitteopsporing ved arrangementer. Blandt andet er det nødvendigt med ordentlig håndtering af persondata. Vi har også udarbejdet et budskabspapir samt et dokument med spørgsmål og svar målrettet publikum. Find materialet som PDF her.
Frivillige er for mange arrangører kernen i at skabe og gennemføre gode koncerter og festivaler. Derfor arbejder Dansk Live løbende på at styrke det frivillige engagement og udvikle arbejdet med de frivillige blandt landets koncert- og festivalarrangører. Som en del af dette arbejde har Dansk Live har udarbejdet en frivilligguide, der giver gode råd og inspiration til ledelse af frivillige.
Reglerne for håndtering af flaskegas er blevet justeret, og i samarbejde med Drivkraft Danmark har Dansk Live udarbejdet en praktisk guide til sikker håndtering af flaskegas ved udendørs koncerter og musikfestivaler.
I lyset af mulighederne for genåbning af koncertaktiviteter med siddende publikummer har Dansk Live udarbejdet en uddybende guide til myndighedernes retningslinjer.
Musikken skal kunne rumme alle, og derfor arbejder Dansk Live målrettet på forebyggelse og hjælp til håndtering af konkrete problemstillinger med grænseoverskridende handlinger.
Med syv anbefalinger giver Dansk Live et konkret bud på, hvordan kan man arbejde med mangfoldighed i organisationer og virksomheder samt på festivaler og spillesteder. Livebranchen er under konstant udvikling, og et vigtigt aspekt af denne udvikling er at kunne rekruttere og fastholde talenter fra den bredest mulige talentmasse. De syv anbefalinger er et sæt konkrete redskaber, som man kan finde inspiration i til at implementere mangfoldighedsstrategier i sin organisation.
I maj 2018 trådte en række nye regler om persondatabeskyttelse i kraft i Danmark, og med de nye regler får virksomhederne flere pligter at leve op til. Derfor har Dansk Live udviklet en kort vejledning, der giver overblik, indblik og en mini-guide til at komme på plads med persondata.
Sikkerheden er afgørende for at have et godt og trygt miljø til livekoncerter. Dansk Live har derfor aktivt bidraget til Justitsministeriets publikationen “Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.l.” Med vejledningen får arrangører af større musikarrangementer et værktøj, der kan bruges til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre arrangementerne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. I tillæg hertil har Politiet udarbejdet en konkret vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsplan.
Mennesker med handicap skal kunne deltage, bidrage og være en aktiv del af fællesskabet – også når de er til koncert eller festival. Derfor har en række af Dansk Lives medlemmer taget initiativ til at udarbejde en praktisk vejledning, der skal styrke tilgængeligheden og sikre god handikapservice ved festivaler og udendørs koncerter.
Sammen med Muskelsvindfonden, Roskilde Festival, BEVICA fonden og Sammenslutningen af Unge Med Handicap har Dansk Live bidraget til udarbejdelsen af en række konkrete anbefalinger med fokus på tilgængelighed og pejlemærker, så spillesteder og festivaler kan komme tættere på løsninger, der giver fysisk adgang og positiv genklang.
Kunst og Kultur i Balance har sammen med 30 danske kulturorganisationer herunder Dansk Live sat gang i et initiativ, der skal fremme et mangfoldigt kulturliv. Initiativet består af en argumentationsguide, som præsenterer en række konkrete argumenter, som kan bruges i diskussioner og debatter om ligestilling og mangfoldighed.