Sikkerheden er afgørende for at have et godt og trygt livekoncertmiljø. Dansk Live har derfor aktivt bidraget til justitsministeriet publikationen “Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.l.” Med vejledningen får arrangører af større musikarrangementer et værktøj, der kan bruges til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre arrangementerne på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. I tillæg hertil har Politiet udarbejdet en konkret vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsplan.
Dansk Live har i samarbejde med SKAT og en række andre organisationer udarbejdet en vejledning, der skal gøre det nemmere at foretage korrekt indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter. Med vejledningen ønsker Dansk Live at gøre det nemmere og mere overskueligt at foretage den korrekte indberetning.
Dansk Live har i samarbejde med VEGA, Roskilde Festival, RMC, en række lydteknikere samt forskere på DTU udviklet en fælles lydpolitik for branchen. Med vejledningen ønsker Dansk Live at sørge for sikre rammer for publikum og samtidig skabe de bedste betingelser for de gode koncertoplevelser.
I maj 2018 træder en række nye regler om persondatabeskyttelse i kraft i Danmark. Med de nye regler får virksomhederne flere pligter at leve op til og derfor har Dansk Live udviklet en kort vejledning, der giver overblik, indblik og en mini-guide til at komme på plads med persondata inden 2018.
Sammen med Muskelsvindfonden, Roskilde Festival, BEVICA fonden og Sammenslutningen af Unge Med Handicap har Dansk Live bidraget til udarbejdelsen af en række konkrete anbefalinger med fokus på tilgængelighed og pejlemærker, så spillesteder og festivaler kan komme tættere på løsninger, der giver fysisk adgang og positiv genklang.
Reglerne for håndtering af flaskegas er blevet justeret og i samarbejde med Drivkraft Danmark har Dansk Live udarbejdet en praktisk guide til sikker håndtering af flaskegas ved udendørs koncerter og musikfestivaler.
Dansk Live har sammensat en guide med inspiration og input fra nogle af landets største festivaler. Start jeres bæredygtige udvikling indenfor miljø her, og vær med til at skabe en grønnere livekultur.
Frivillige er for mange arrangører kernen i at skabe og gennemføre gode koncerter og festivaler. Derfor arbejder Dansk Live løbende på at styrke det frivillige engagement og udvikle arbejdet med de frivillige blandt landets koncert- og festivalarrangører. Som en del af dette arbejde, har Dansk Live har udarbejdet en frivilligguide, der giver gode råd og inspiration til ledelse af frivillige.
Hvordan kan man arbejde med mangfoldighed i sin organisation, på sit spillested, festival eller i sin virksomhed? Det giver Dansk Live med de syv anbefalinger et konkret bud på. Livemusikbranchen er under konstant udvikling, og et vigtigt aspekt af denne udvikling er at kunne rekruttere og fastholde talenter fra den bredest mulige talentmasse. De syv anbefalinger er et sæt konkrete redskaber, i hvilke man kan finde inspiration til at implementere mangfoldighedsstrategier i sin organisation.
Mennesker med handicap skal kunne deltage, bidrage og være en aktiv del af fællesskabet – også når de er til koncert eller festival. Derfor har en række af Dansk Lives medlemmer taget initiativ til at udarbejde en praktisk vejledning, der skal styrke tilgængeligheden og sikre god handikapservice ved festivaler og udendørs koncerter.
Dansk Live har samlet en række svar på ofte stillede spørgsmål om COVID-19 og arrangementer i denne FAQ, som vil blive opdateret løbende.
I lyset af mulighederne for genåbning af koncertaktiviteter med siddende publikummer har Dansk Live udarbejdet en uddybende guide til myndighedernes retningslinjer.
Som arrangør er der en række emner, man skal forholde sig til i relation til smitteopsporing under COVID-19 pandemien. Vi har bedt vores advokater SIRIUS om at udarbejde materiale til brug i forbindelse med smitteopsporing ved arrangementer. Blandt andet er det nødvendigt med ordentlig håndtering af persondata. Find materialet som PDF her.