Dansk Live, DKK - Danske Koncert og Kulturhuse og de centrale bookingbureauer har indgået aftaler om rammevilkår for koncerter med danske bands på danske spillesteder og festivaler samt koncert- og kulturhuse. Med aftalerne sikres det, at koncerterne gennemføres på bedst mulige måde for både musikerne, koncertarrangørerne og publikum. Hent rammeaftalen via nedenstående link:
Dansk Live forhandler på vegne af sine medlemmer aftaler med Koda om offentlig fremførelse af musikværker. Aftalen sikrer Dansk Lives medlemmer en god, let og overskuelig betalingsmulighed ved brug af musik i forbindelse med afvikling af koncerter mv. Medlemmer kan desuden nøjes med at afregne en gang årligt og aftalen giver også mulighed for fri brug af musik på hjemmesider i forbindelse med promovering af koncerter. Vil du vide mere, kan du kontakte sekretariatet.
  Aftalen repræsenterer på den ene side arrangører af livekoncerter og på den anden side repræsenterer rettighedshavere til udgivne lydoptagelser. Denne aftale omfatter alle livekoncerter, som arrangeres af medlemmer af Dansk Live, hvor der anvendes udgivne lydoptagelser og gør indrapporteringen og betalingen heraf let og overskuelig. Vil du vide mere, kan du kontakte sekretariatet.
   Dansk Live har indgået en rammeaftale med Ticketmaster, der sikrer medlemmerne fordelagtige priser på billetsalg og vilkår. Aftalen om billetsalg indgåes direkte imellem arrangør og Ticketmaster.
    Dansk Live udvikler løbende medlemsrabatter og -fordele i forhold til akkreditering til relevante festivaler og internationale brancheevents. Det gælder bl.a. By:Larm i Norge, SPOT og Roskilde Festival i Danmark. Kontakt sekretariatet for at høre nærmer om gældende aftaler og muligheder
     Dansk Live har indgået en aftale med Tryg Forsikring omkring udvidet forsikringssamarbejde. Det betyder, at man som medlem af Dansk Live vil kunne opnå rabat på relevante forsikringsbehov ift. løsøre, bygninger, teknik arbejdsskade og ansvar. Kontakt Tryg eller sekretariatet for at høre nærmere om mulighederne.
      Flere spillesteder og festivaler har oplevet problemer i forhold til at forsikre frivillige foreningsmedlemmer. Derfor kan Dansk Live tilbyde en arbejdsskadeforsikring i samarbejde med Tryg, der går ind og dækker i de tilfælde hvor der måtte ske en underkendelse. Kontakt sekretariatet for at høre nærmere.