Medlemmer til det nye Statens Kunstfond udpeget

Kunstfonden_LOGO_small_JPG

Kulturminister Marianne Jelved har i dag offentliggjort udpegningerne til Statens Kunstfonds 12 kunstfaglige udvalg. Derudover er museumsdirektør Gitte Ørskou udpeget til formand for fondens bestyrelse.

For musikområdet kommer der til at være følgende to udvalg:

 

Projektstøtteudvalget for musik (2014-2017)
Udpeget af ministeren:
Formand Bente Dahl (musikskoleleder), Henrik Marstal (musiker, producer og forfatter) og Maria Frej (musikproducent).

Udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab:
Asbjørn Keiding (musikskoleleder), Henrik Jansberg (musiker), Mikael Qvist Rørsted (musikhuschef) og Niels Rønsholdt (komponist).

 

Legatudvalget for musik (2014-2015)
Udpeget af ministeren:
Alberte Winding (sanger og sangskriver) og Bo Gunge (komponist).

Udpeget af Statens Kunstfonds Repræsentantskab:
Formand Peter Bruun (komponist), Lotte Anker (komponist og saxofonist) og Jacob Eriksen (sanger og sangskriver).

 

Baggrund
Kunststøttereformen betyder, at den nye Statens Kunstfond træder i funktion ved årsskiftet. Reformen består af en fusion af Statens Kunstråd og den hidtidige Statens Kunstfond. En række midler, der hidtil har ligget hos det øvre Statens Kunstråd, overføres med reformen til de 12 fagudvalg, og der sker i den forbindelse en særlig styrkelse af kunsthåndværk og design. Den nye Statens Kunstfonds 12 kunstfaglige udvalg får i alt 54 udvalgsmedlemmer, hvoraf fondens repræsentantskab udpeger de 33, mens ministeren udpeger de 21. Ministeren udpeger alle udvalgsformænd. I legatudvalgene skal ministeren dog vælge formanden blandt de repræsentantskabsudpegede medlemmer. Projektstøtteudvalgene samt Projekt- og legatstøtteudvalget for arkitektur beskikkes for 4 år. Legatudvalgene beskikkes for 2 år.

 

Links:
Læs mere om den nye Statens Kunstfond

 

Kilder: Pressemeddelelse fra Kulturministeriet & Statens Kunstfond

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder