Livearrangører

Det får du – også – som medlem

RAMMEAFTALER - ALLE MEDLEMMER
• Bookingbureauer: Som medlem af Dansk Live indgår du automatisk i vores rammeaftaler om handel med bands, som vi har forhandlet på plads med alle de centrale bookingbureauer.
• Koda: Alle Dansk Live’s medlemmer er dækket af vores Kodaaftale
• Gramex: Alle Dansk Live’s medlemmer er dækket af vores Kodaaftale

STORKUNDE- / KOMMERCIELLE AFTALER
• Billetlugen: Vi har en særlig fordelagtig aftale med billetlugen til spillesteder
• Postdanmark: Rigtig gode priser på husstandsomdeling!
• RSMplus: Dansk Live har en rabataftale med det landsdækkende revisionsselskab RSMPlus, som har specialiseret sig i livescenen
• Jetty.se: Velafprøvet styringsredskab til din koncertproduktion
• Jyllandsposten: Gode annoncerabatter til medlemmerne
• Wircon: Barsystemer med tællere på stort set alt til medlemspris
• Scandic: Gode hotelværelser til gode priser i hele landet
• Peter Larsen Kaffe: Maskiner + den dejlige mokka billigt!

… der kommer hele tiden nye aftaler til, følg med her.

KAMPAGNER
• Music Against Drugs: Dansk Live’s medlemmer kan deltage gratis i denne kampagne, som sammen med Sundhedsstyrelsen har kørt for 12. gang i 2014
• Mindre Druk Mere Fest: Festivaler der er medlem af Dansk Live kan deltage i denne kampagne, som vi kører sammen med Sundhedsstyrelsen

KURSER / SEMINARER / FESTIVALER
• Livearrangørernes Efterårsseminar: 2-3 dage i oktober – members only
• Dansk Live Årsmøde: 2-3 dage i april
• LiveMiljøetMødes: Årlig konference for hele musikbranchen
• Lyd/lyskurser: Vi holder løbende basiskurser i lyd- og lys
• Publikumsudvikling: Éndags konferencer og små kurser indenfor publikumsudvikling, har været på Dansk Live’s agenda siden 2012
• SPOT Festival: Festivalarmbånd med rabat + adgang til Dansk Live indslag på festivalen
• Reeperbahn Festival: Hamburgfestivalen giver rabat på akkreditering til Dansk Live’s medlemmer
• Primavera Sound: Publikumsfestival + konferenceprogram i Barcelona, med medlemsrabat

POLITISK OG FAGLIGT
• Høringspart: Dansk Live er høringspart indenfor kulturpolitik, arbejdsmiljø, myndighedshåndtering og anden lovgivning på vores område.
• ’Spillestedsloven’: Siden lovens tilblivelse i 2000 har vi stået værn om honorarstøtten og tilskud til Regionale Spillesteder, og har gennem årene opnået at tilskuddene er øget og at forvaltningen af loven i højere grad afspejler livearrangørernes virkelighed.
• Musikhandlingsplaner: Kulturministeren har siden 2000 fokuseret på udvikling i musiklivet med fireårige musikhandlingsplaner, hvor Dansk Live gennem tiden har sat tydelige fingeraftryk, til glæde for livemusikken
• Samarbejder med myndigheder: I formelle og uformelle sammenhænge er vi i løbende dialog med politi- og brandmyndigheder, Justitsministeriet, Arbejdstilsynet mv.
• Rådgivning vedrørende livemusikkens rammebetingelser: Ved Dansk Live’s mellemkomst har mange spillesteder og festivaler opnået refusioner, besparelser og fradrag på eksempelvis moms af musikercatering, elafgift, drikkevareafgifter mm

Dansk Live’s arbejde med medlemstilbud og -rådgivning, kulturpolitik og vores indsats for bedre regler og rammer, tilvejebringer ca. 5 gange det årlige kontingent vi modtager fra medlemmerne.

• BESTYRELSER OG UDVALG: Dansk Live har repræsentanter i en lang række musikfaglige og –politiske sammenhænge, bl.a. Statens Kunstfonds repræsentantskab, Live DMA’s bestyrelse, ROSA - Dansk Rock Samråds bestyrelse, Jazz Danmarks bestyrelse, Justitsministeriets Følgegruppe til Vejledning om Sikkerhed ved Udendørs Musikarrangementer, Københavns Musikudvalg, MGK’s fem repræsentantskaber mfl.

[Dansk Live er partipolitisk uafhængig og modtager ikke offentlige tilskud]