Kønsbalancen er også skæv blandt livearrangørerne

Koensbalance2

Det kommer ikke nok helt som nogen overraskelse, at den netop udkomne rapport ”Kønsbalancen i rytmisk musik”, som er udarbejdet af konsulentvirksomheden Niras, viser at fordelingen af kønnene i rytmisk musik er skæv, meget skæv.

Mønsteret, som tegner sig i rapporten, viser at branchen over hele linjen overvejende har mænd på beslutnings- og bestyrelsesposterne.

Dette mønster gør sig også gældende på de spillesteder og festivaler, som er medlem af Dansk Live, hvor helt op mod 90 % af beslutningstagerne på de regionale spillesteder er mænd og på de honorarstøttede spillesteder ligger tallet på er 81 %. På festivalerne ser det lidt bedre ud, hvor ’kun’ 77 % af beslutningstagerne er mænd.

I bestyrelserne på landets spillesteder og festivaler, ser fordelingen en smule bedre ud, hvor kvinderne udgør 33 % i festivalernes bestyrelser og 26-28% i spillestedernes bestyrelser.

Rapporten siger dog ikke noget om kønsfordelingen af resten af de ansatte på spillestederne og festivalerne. Og altså om hvorvidt den skæve fordeling også gør sig gældende på resten af medarbejderstaben.

Fordelingen af kønnene på spillestederne/festivalerne:

Spillesteder, beslutningstagere: Mænd: 81% (n=110), Kvinder: 19% (n=26)
Spillesteder, bestyrelser: Mænd: 72% (n=125), Kvinder: 28% (n=48)

Regionale spillesteder, beslutningstagere: Mænd: 90% (n=35), Kvinder: 10% (n=4)
Regionale spillesteder, bestyrelser: Mænd: 74% (n=23), Kvinder: 26% (n=8)

Festivaler, beslutningstagere: Mænd: 77% (n=37), Kvinder: 23% (n=11)
Festivaler, bestyrelser: Mænd: 67% (n=57), Kvinder: 33% (n=28)

Læs hele rapporten her

 


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder