Volue - Livemusik for alle

Volue arbejder for en livemusik, der er tilgængelig for alle. Vi skaber opmærksomhed og handling for en styrket tilgængelighed til koncertoplevelser for mennesker med funktionsnedsættelser.


Volues tilgængelighedsmærke er din organisations mulighed for at blive certificeret tilgængelig. Mærket er let afkodelig information for de mennesker med funktionsnedsættelser, der ønsker at opleve koncerter hos jer. Se her, hvilket niveau din organisation opnår.

De foreløbigt registrerede organisationer er: 

Grøn, Musikhuzet, Forbrændingen, Spillestedet Harder’s, Sønderborghus, RADAR, STARS, Spillestedet Thy, Roskilde Festival, Gimle, Smukfest, og Sølund Musik Festival.


Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2017 er Volue og Bevica Fondens hædring af de spillesteder og festivaler, der gør en særlig indsats for en livemusik for alle. Klik her for at se, hvordan din organisation får del i de 200.000 kr, vi uddeler den 27. oktober.

Bag Volues ambitiøse samarbejde står Muskelsvindfonden, Roskilde Festival, og Sammenslutningen af Unge med Handicap. Sammen med Bevica Fonden uddeler vi Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2017. Dansk Live varetager projektledelsen.Faktaboks Volue og Bevica Fonden

Volue – Livemusik for alle er et nyskabende projekt, der arbejder for en styrket tilgængelighed til livemusik for mennesker med bevægelseshandicap. Volue projektet startede i 2014 på initiativ af Muskelsvindfonden og med støtte fra Roskilde Festival og Realdania, og med Sammenslutningen af Unge med Handicap som projektleder. Formålet var blandt andet at udvikle en række anbefalinger til spillesteder og festivaler. For at udbrede kendskabet til disse anbefalinger er Dansk Live i 2016 gået ind i projektet som projektleder. 

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der bestræber sig på at gøre en forskel for mennesker med bevægelseshandicap og give dem den størst mulige selvstændighed og uafhængighed. Bevica Fonden uddeler en gang om året Bevica Fondens tilgængelighedspris, som gives til en organisation eller person, som gør en særlig indsats for mennesker med bevægelseshandicap. Prisen er på 100.000 kr.

.