Nordisk Samarbejde

Dansk Live samarbejder med organisationer og liveaktører i Norge, Sverige, Finland og Estland for at fremme netværk og vidensdeling på tværs af de nordiske lande. Herigennem er formålet at styrke rammerne for tværnationalt samarbejde og støtte de liveaktører, der ønsker at udvide samarbejdet med deres nordiske kollegaer. Læs om nuværende og tidligere indsatser her.


Projektperiode: 2017

puls

Nordisk Kulturfonds musiksatsning, puls, støtter spillesteders og festivalers mulighed for at arbejde med nordisk musik og sætte nye artister med internationalt potentiale på programmet. Satsningen er tre-årig, og fonden vil i 2017 uddele 3,5 mio. DKK til ca. 35 spillesteder og festivaler. puls er fra dansk side udviklet i et samarbejde med Dansk Live og Statens Kunstfond.

Læs mere om indsatsen her.