Frivillighed

Vi sætter spotlightet på dem, der dagligt muliggør den danske livemusik. Dansk Live iværksætter en ny frivillighedsindsats, som i perioden januar-november 2017 skal kortlægge udfordringer og potentialer indenfor livemusikkens frivillighed, bygge bro til andre sektorer der arbejder med frivillige – og forsøge at nedbryde regler og barrierer der blokerer for frivillighedens udvikling.

Vi ønsker at rykke på frivillighedsområdet med en lav-praktisk tilgang og fødderne solidt plantet i det danske livelandskabs muld. Vi kommer over de næste ni måneder blandt andet til at udvikle en rapport om frivillighed i livemusik – og vi vil skrive den sammen med Dansk Lives medlemmer.

Rapporten vil:

  1. Tage udgangspunkt i frivillighedens realiteter
  2. Bygge på data hovedsagligt indsamlet direkte fra Dansk Lives medlemmer
  3. Tage på tour og besøge medlemmerne i hele landet
  4. Involvere de frivillige selv
  5. Indeholde cases, perspektiver, infographics, konkretiserede action points til både medlemmer og politikere, opmærksomhedspunkter for fremtiden, beskrive frivillighedsformater til inspiration, samt portrætter af medlemmernes frivillige ildsjæle
  6. Inddrage inputs fra udenfor musikkens verden

Rapportens hovedområder De fire centrale emner, som udpeget af Dansk Lives medlemmer på årsmødet 2015, er: Rekruttering & fastholdelse: hvordan sikrer vi en bæredygtig relation frivillig og liveplatform imellem? Hvad motiverer til længerevarende indsatser? Hvordan sørger vi for, at folk overhovedet møder op? Uddannelse: hvordan skaber vi et læringsrum med aktiv vidensdeling og kompetenceudvikling? Hvordan udvikler vi frivillighedens unikke faglighed og tilgang til professionalisme? Hvordan kan vi facilitere uddannelse, der motiverer og skaber sammenhold? Regler & barrierer: hvordan bygger vi et trygt rum for de frivillige at arbejde i? Hvordan sikrer vi, at flest mulige får adgang til livefrivillighedens glæder? Hvordan hjælper vi frivillige på overførselsindkomst navigere i det offentlige? Ledelse: hvordan afklarer vi, hvilken slags ledelse de frivillige ønsker? Hvordan leder vi, når incitamentet udelukkende er motivations-baseret? Hvordan behandler vi gruppedynamikker, konflikthåndtering og fælles retning i ledelsen af frivillige?  Skriv frivillighedshistorie! Til dette arbejde har vi brug for data fra jer. Skriv gerne til lyra@dansklive.dk, hvis I har ideer, udfordringer, og/eller lyst til at blive en af de spillesteder og festivaler, vi kommer til at drage data fra. Vi skal være bedre til at fejre og forstå livemusikkens hemmelige superhelte: de frivillige. Det er Dansk Lives målsætning med rapporten at producere et stykke konstruktivt håndværk, der kan bruges af både politikere og liveinstanser til at skabe plads til og løfte konversationen om frivillighed i dansk livemusik. Det fortjener ildsjælene, der bliver ved med at brænde for musikken.