Europæisk Samarbejde

Dansk Live er medlem af den fælleseuropæiske paraplyorganisation for livearrangører, Live DMA, der er en sammenslutning af 19 netværksrepræsentanter, over 3000 spillesteder og festivaler på tværs af 15 lande i Europa.

Live DMA er støttet af Europakommissionen gennem Creative Europe-programmet, der blandt andet får tilskud til at udvikle projektet, Live Style Europe. Støtten til Live Style Europe er en anerkendelse af, at den europæiske musiksektor beskæftiger et enormt antal mennesker, og at sektoren bidrager væsentligt til den europæiske økonomi med en omsætning på mere end 25 mia. euro per år. Projektet er skabt til at styrke livescenen i en omskiftelig sektor, der i øjeblikket oplever digitale, sociale og økonomiske udfordringer.

Projektperiode: 2019

Music Moves Europe – ‘Co-operation of Small Music Venues'

Pulje med formål at støtte projekter og samarbejder mellem små spillesteder i Europa, hvor Dansk Live og Creative Desk Europe i den forbindelse er vært for informations- og sparringsmøde for koncertarrangører.

Læs mere om indsatsen her.

Projektperiode: 2017

Europæiske livearrangører i debat

I løbet af 2017 og 2018 afholdte Live DMA en række workshops, der samlede europæiske arrangører til drøftelse af aktuelle udfordringer og muligheder for livescenen. Her deltog medlemmer af Dansk Live i et forløb om spillesteders værdi for lokale myndigheder og udgjorde en arbejdsgruppe om publikumsudvikling.

Læs mere om indsatsen her.