Diversitet og talentudvikling

Diversitet sikrer kvalitet, alsidighed og udvikling i musikken, og siden 2016 har Dansk Live haft fokus på diversitet i musikbranchen. I samarbejde med en række aktører på området, tager Dansk Live initiativ til indsatser, der omhandler køn, etnicitet, alder og geografi med en målsætning om at facilitere et større og længerevarende tiltag for en mere mangfoldig musikbranche. Læs om nuværende og tidligere indsatser her.


Projektperiode: 2019

De Syv Anbefalinger

I 2018 udgav Dansk Live rapporten, Diversitet i Musikbranchen og Live Talent 2018 som led i indsatsen, Diversitet og Talentudvikling. De Syv Anbefalinger til en mere mangfoldig musikbranche blev udformet på baggrund af rapporten.

Læs De Syv Anbefalinger her.

Rejsehold for Diversitet

På baggrund af indsatsen, Diversitet og Talentudvikling, og udformning af De Syv Anbefalinger, præsenterer rejsehold for diversitet de foreløbige erfaringer fra indsatsen, der skal give inspiration samt konkret sparring til aktører, der ønsker at implementere diversitet i deres organisation.

Læs mere om indsatsen her.

Projektperiode: 2016-2018

Morgenmøder, dialog og videndeling

En række morgenmøder på tværs af landet skaber rammerne for dialog og vidensdeling med musikbranchen. Formålet er at skabe en konstruktiv diskussion omkring diversitet og øget mangfoldighed.

Læs om indsatsen her.

Live Talent - Praktisk læring og introduktion til musikbranchen.

Sideløbende med morgenmøder, dialog og vidensdeling, lanceres talent- og mentorforløbet, Live Talent. Indsatsen er målrettet dygtiggørelsen af nye, unge arrangører, som bidrag til et mangfoldigt rekrutteringsgrundlag for fremtidens musikorganisationer, spillesteder og festivaler.

Læs om indsatsen her.

Advisory Board

For at sikre en nuanceret tilgang til diversitetsindsatsen og undgå blinde vinkler, sammensatte Dansk Live i 2018 et advisory board bestående af fem eksperter fra forskellige dele af kultursektoren. Boardet skal sætte retning i diversitets- og talentarbejdet, fungere som ambassadører for Live Talent i deres respektive netværk og bidrage til diskussion og udvikling af konkrete, anvendelige værktøjer til brug i indsatsen.

Læs mere om advisory boardet her.