Diversitet og talentudvikling

Diversitet sikrer kvalitet, alsidighed og udvikling i musikken og siden 2016 har Dansk Live haft fokus på diversitet i musikbranchen. I 2018 opskalerer vi, i samarbejde med Tuborgfondet, indsatsen til at omhandle etnicitet, alder og geografi i målet om at facilitere et større og længerevarende tiltag for en mere mangfoldig musikbranche.


Morgenmøder, dialog og videndeling

Dansk Live afholder en række morgenmøder, hvor der gennem åben dialog med musikbranchen og videndeling på tværs af landet, dannes en konstruktiv diskussion omkring diversitet og øget mangfoldighed. Morgenmøderne vil foregå i hele landet og er en mulighed for fortsat at sætte diversiteten på dagsordnen, herunder sammen med branchens aktører, at formidle og indsamle viden på området.

Live Talent - Hands-on praktisk læring samt unik indgang til musikbranchen.

Samtidigt udvikles og opstartes talent – og mentorforløbet Live Talent målrettet dygtiggørelsen af nye, unge arrangører, som bidrag til et mangfoldigt rekrutteringsgrundlag for fremtidens musikorganisationer, spillesteder, og festivaler. Live Talent henvender sig til arrangører i musikbranchen i alderen 17 - 25 år, der ønsker en indføring i musikbranchen og vil bestå af to elementer; kursusforløb samt mentorforløb.

Formålet er at understøtte og udvikle et mangfoldigt hold af unge talenter, der har ambition om at arbejde som livemusik-arrangører, herunder at styrke deres netværk og udvikle et støttende og alsidigt arrangørfællesskab på tværs af landet. Der tages udgangspunkt i de forskellige elementer ved at være livearrangør, og forløbet kombinerer indblik og hands-on læring med unikke muligheder for at se bag scenetæpperne hos forskellige spillesteder og festivaler.

Kursusdelen styrker deltagernes jobmuligheder gennem kompetenceudvikling og brancheerfaring og viden mens passion omsættes til reel erhvervserfaring. Samtidig skaber mentordelen, en mulighed for at fastholde de unge talenters tilhørsforhold til den etablerede branche, og skaber en direkte relation til en nøgleaktør i dansk musikliv.

Advisory Board
For at sikre en nuanceret tilgang til diversitetsindsatsen, og undgå blinde vinkler, har Dansk Live sammensat et advisory board bestående af højtkvalificerede personer fra forskellige dele af kultursektoren. Boardet består af 5 eksperter, der kan sætte retning i diversitets- og talentarbejdet og samtidigt fungere som ambassadører for indsatsen i deres respektive netværk. Boardet vil bidrage til diskussion og udvikling af konkrete, anvendelige værktøjer til brug i indsatsen.

Læs mere om advisory boardet her