Diversitet i musikbranchen

Dansk Live mener, at diversitet og mangfoldighed i musikbranchen er en værdi og understøtter talentudvikling: vi skal give plads til og spotte alle som har lyst og evner til at arbejde med musikken og som arrangører.

I løbet af 2016/17 har vi derfor haft et øget fokus på diversitet i musikbranchen med en række morgenmøder, en undersøgelse af tallene blandt vores medlemmer samt en række debat-arrangementer, blandt andet i samarbejde med fire andre musikorganisationer som udover Dansk Live er Gramex, JazzDanmark, Dansk Musiker Forbund og Dansk Artist Forbund.

Vi fortsætter vores arbejde for en mere mangfoldig musikbranche fremadrettet, med nye initiativer i løbet af 2017 og '18. Følg med her på sitet.

Find de nyeste tal for kønsbalancen blandt de medvirkende organisationers medlemmer, i undersøgelsen: Diversitet i Musikbranchen - mod en bedre kønsbalance.

Deltag i debatten i Facebook gruppen, som samler og deler viden, debat og arrangementer om diversitet i musikken. 


Morgenmøde med Girls Are Awesome. Foto: Nicolas Dalby/Girls Are Awesome.

Morgenmøde med Girls Are Awesome. Foto: Nicolas Dalby/Girls Are Awesome.

Morgenmøde med Girls Are Awesome. Foto: Nicolas Dalby/Girls Are Awesome.