Grønthøster eller institutionsnedlæggelser?

IMG_3322

Bertel Haarder var i dag i Åbent Samråd i Folketingets Kulturudvalg om de bebudede 2% besparelser på de statsstøttede kulturinstitutioner. Anført af Mogens Jensen (S) og fulgt op af Søren Søndergaard (EL), Rasmus Nordqvist (Alt) og Alex Ahrendtsen (DF) blev Kulturministeren kritiseret for besparelsernes ødelæggende effekt, og Jensen påpegede særligt de skadelige virkninger på kulturen udenfor hovedstadsområdet.
Der var uenighed om størrelsen på besparelserne, som over fire år er på 600 mio.kr. eller 340 mio.kr. afhængigt af hvordan man beregner. Haarder lagde sig naturligt op ad det laveste beløb, og svarede generelt godt for sig, herunder anerkendte ministeren, at det er skrappere nedskæringer end tidligere set, samt at de berørte kulturinstitutioner tillige med statens øvrige institutioner defacto udsættes for minusvækst.
Adspurgt om ikke Kulturministeren mente, der kunne være andre og rimeligere måder at beskære på end med grønthøsteren, replicerede han med en invitation til partiernes kulturordførere, om sammen at finde alternative veje til samme provenu – men advarede i samme moment om, at dette ville føre til nedlæggelser af kulturinstitutioner.


NyhedsbrevTidligere Nyheder