Fire ønsker for frivilligheden i dansk livemusik

hold

af Lyra Lauge, projektleder for frivillighedsindsatsen

 

Frivillighed er marven i dansk livemusiks rygrad.

De frivillige ildsjæle optræder som al slags arbejdskraft, herunder mellemledere, bookere, regnskabsansvarlige, og strategiudviklere, og spiller dermed en stor rolle i livemusikken. De frivilliges faglighed gøres unik af den motivations-baserede drivkraft bag virket, og sætter et originalt præg på alle facetter af vores branche. Frivilligheden er også en inkubator og et af musikbranchens vigtigste rekrutteringsværktøjer (Østergaard, 2009). Frivillige er en vigtig del for livemusikken, og uundværlige for specielt vækstlags- og nicheinitiativer. De er trappetrinnet fra øver til Spotifys New Music Friday, og er i høj grad hele musikbranchens anliggende.

For at nuancere anskuelsen af frivillighedens faglighed, vilkår, fremtid, og muligheder, præsenterer Dansk Live her fire ønsker for frivilligheden i dansk livemusik:

 

  1. Bevidsthed om frivillighedens faglighed

Få musikbrancheaktører, der beskæftiger sig med frivillige, beskæftiger sig med den vigtigste faktor indenfor frivilligkoordinering, dobbelt-spørgsmålet: hvorfor bruger vi frivillige? Hvorfor bruger frivillige os? Kun ved at identificere det vigtigste afsæt for professionel omgang med frivillige, motivationen i dens individuelle kontekst og kultur, kan vi forstå frivilligledelse. Frivilligheden ændrer fundamentalt på tilgangen til at drive livemusikvirke. Vi skal opildne hinanden til at udvikle og opsøge mere viden om grundene dertil. Det kræver en særskilt faglighed at lede, motivere, og sikre de frivilliges tilknytning til musikbranchen.

Konkret har vi brug for flere livemusikspecialiserede uddannelsestilbud om frivillighed, flere uddannede frivilligkoordinatorer, mere vidensdeling livemusikinstanser imellem, og flere undersøgelser af livemusikfrivilligheden og dens værdi.

 

  1. Bevidsthed om frivilliges vilkår 

Frivilliges rettigheder er en udfordring, der kun bliver større: her er der kampe at kæmpe indenfor blandt andet arbejdsskadesikring af frivillige, uanset organisering, brug af frivillige der modtager offentlige ydelser, arbejdstilladelser for udenlandske frivillige, og skat på frivilliges goder. Disse fire spørgsmål udgør Dansk Lives fokus på barriere-området, og er felter, hvor vi forhåbentlig kommer til at se politisk fremgang. Udover uklarhederne på og frustrationerne med ovenstående områder, er belønningen for det frivillige arbejde, alternativ valuta som formuleret af Uffe Elbæk, typisk opgjort i medarbejderpriser i baren og til koncerter. Frivillige fortjener mere inspirerende, fællesskabsfordrende goder. Derfor skal vi gennem kollektive bevidsthedsløft bygge et mere bæredygtigt fundament for vores omgang med frivilligheden. 

Konkret har vi brug for nye og moderne belønningsformer for frivillige, som er rettet mod personlig og social udvikling, og en afklaring om samt smidiggørelse af forsikrings-, skatte-, og juridiske forhold for frivilligheden.

 

  1. Bevidsthed om frivillighedens fremtid

Liveområdet er den største sektor i musikbranchen med en omsætning på 3,9 mia. kr i 2015 (Rambøll). Efterspørgslen efter frivillige udvikler sig, og selv udsolgte festivaler med korte aktive tilknytningsperioder har svært ved at rekruttere. Vi skal derfor udvikle bæredygtige, skalerbare frivilligmiljøer der fastholder. Derudover sætter globalisering og turister, der rejser til Danmark som festivalfrivillige, ekstra krav til forståelsen af mangfoldighed. Kommercielle aktører bruger oftere frivillige, politiske tendenser flytter kulturansvaret til den civile sektor, og frivilligheden tages til gidsel i konflikter om kulturstøtte. Vi skal sikre en kulturrealistisk forståelse af frivillighed, der ikke undskylder spareøvelser eller er på bekostning af ansatte.

Konkret er der brug for kollektiv refleksion over fremtidens frivilligklima, vilje til forandring og inklusion, og viden om og respekt for forskellene på betalt og frivillig arbejdskraft fra musikmiljø og politikere.

 

  1. Bevidsthed om frivillighedens muligheder

Frivillighedens potentialer er anderledes end lønarbejde: det er ikke levebrød, konsekvenser ved fejl er anderledes, og der er plads til at være passioneret og sær. Her er enorme innovationspotentialer, forstærket af, at indflydelse motiverer. Frivilligmiljøer er også sagsfællesskaber, hvor idealer og visioner deles; det skaber mini-musiklivs-laboratorier. Autenciteten, oprigtigheden, og den helhjertede ånd i den ulønnede indsats taler tilmed ind en tendens, der danner grobund for positive fortællinger. Med kulturlivets nuværende fokus på brugerinddragelse, er frivilligheden den suveræne genvej ind i kunsten, der sikrer den personlige oplevelse. Denne personlige oplevelse og transformation giver i mindste skala en gladere medborger, og medvirker i største skala til positiv samfundsudvikling.

Konkret er der brug for øget inddragelse af frivillige til udviklingsarbejde i alle lag af livemusikken.

 

Det er en kollektiv indsats at løfte så stor og vigtig en opgave, som frivillighedens bæredygtighed i livemusikken er. Livemusikkens trivsel afhænger i stor grad af vores evne til at rekruttere, mobilisere, fastholde og lede frivillige. Ved kvalificerede og vedvarende samtaler om frivilligheden i livemusiks faglighed, værd, fremtid og muligheder, kan vi fasttømre nødvendigheden af frivilligkoordinering som faglighed. Sådan finder vi en mere bæredygtig kurs for livemusikken i Danmark.

Spørgsmål, ideer, gejst til at hjælpe med Dansk Lives frivillighedsindsats? Skriv gerne til Lyra@DanskLive.dk.


NyhedsbrevTidligere Nyheder