Evaluering af de regionale spillesteder

Kunstfonden_LOGO_570px

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har netop offentliggjort resultatet af evalueringen af de 19 regionale spillesteder i Danmark. Evalueringen viser blandt andet at spillestederne har stor betydning for udvikling af nye talentfulde kunstnere og nye musikalske udtryk samtidig med at de bidrager markant til at sikre fornyelse, kontinuitet og kvalitet i det rytmiske musikliv i hele Danmark.

 

Læs pressemeddelelsen om evalueringen fra Statens Kunstfond nedenfor:

Gode takter på de regionale spillesteder i Danmark

Ny evaluering fra Statens Kunstfond kortlægger, hvordan de regionale spillesteder udvikler nye talenter og formidler den rytmiske musiks mange genrer i hele landet. Fornyelse, kontinuitet og kvalitet er nøgleord.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik offentliggør i dag resultatet af evalueringen af de 19 regionale spillesteder i Danmark. Evalueringen viser, at spillestederne bidrager markant til at sikre fornyelse, kontinuitet og kvalitet i det rytmiske musikliv i hele Danmark. Samtidig har spillestederne også stor betydning for udvikling af nye talentfulde kunstnere og nye musikalske udtryk.

Evalueringen af de 19 regionale spillesteder viser bl.a.:

At de regionale spillesteder præsenterer et mangfoldigt musikudbud af høj kunstnerisk kvalitet i hele landet.

At spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye publikumsgrupper, især for børn og unge.

At de regionale spillesteder i 2014 havde en samlet omsætning på 137 mio. kr., hvoraf 2/3 er egenindtjening og 1/3 er støtte fra stat og kommuner.

At det samlede antal solgte billetter på de regionale spillesteder steg med 8 % fra 2013 til 2014.

Anbefalinger fra Statens Kunstfond
Ud over analyse og vurdering indeholder evalueringsrapporterne udvalgets anbefalinger til, hvordan de regionale spillesteder fortsat kan styrke deres betydning for udviklingen af det rytmiske musikliv i Danmark.

Udvalget anbefaler, at de regionale spillesteder viderefører det brede kvalitetsorienterede arbejde med at formidle den rytmiske musiks mange genrer. Desuden bør spillestederne efter udvalgets mening få den rytmiske musik endnu bredere ud i hele landet, ikke mindst med fokus på børn og unge:

”Udvalget opfordrer til, at de regionale spillesteder fremover udvikler et stærkere samarbejde med folkeskolen, så alle børn og unge udvikler glæden ved at opleve levende musik inden for mange forskellige stilarter,” siger Bente Dahl, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

Fakta
De 19 regionale spillesteder har i 2014 formidlet over 5.000 koncerter, som er blevet hørt af godt 640.000 publikummer. De regionale spillesteder støttes årligt med 32,7 mio. kr. fra staten og 31,2 mio. kr. fra kommunerne. Private fonde og sponsorer støtter med 5,7 mio. kr. og entreindtægter og andre egenindtægter udgør 119,2 mio. kr.

Samlet evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Evalueringsrapporter de individuelle 19 regionale spillesteder


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder