Ny stor undersøgelse om europæiske spillesteder

Musication_logo-carte_300dpi

En ny undersøgelse fra Live DMA viser, at spillesteder i otte europæiske lande havde flere end 56 mio. gæster i 2014 og omsatte for henved 14 mia. kr. Undersøgelsen viser også, at Danmark i sammenligning med de øvrige lande har den højeste kapacitet pr. spillested og at billetsalget dækker 96 pct. af programomkostningerne mod 73 pct. i gennemsnit. Ligeledes udgør støtten til de danske spillesteder 33 pct. af den samlede omsætning mod 41 pct. i gennemsnit.

Live DMA har netop udgivet deres årlige survey, der angiver antal publikum og koncerter, ansatte, omsætning og udgifter hos de europæiske spillesteder i netværket. Dansk Live har igen bidraget til undersøgelsen, der også tæller input fra, Norge, Holland, Belgien, Schweitz, Spanien, Frankrig og Tyskland. Undersøgelsen viser, at spillesteder i 11 europæiske lande havde flere end 56 mio. gæster i 2014 og omsatte for henved 14 mia. kr. Undersøgelsen viser også, at næsten halvdelen af spillestederne (46 pct.) er små med plads til under 400 gæster og at de ofte er særligt afhængige af offentlig støtte for at få sammenhæng i økonomien.

Høj kapacitet i Danmark
De danske spillesteder er karakteriseret ved en høj gennemsnitskapacitet sammenlignet med de andre deltagende lande. Således er der i snit plads til 889 gæster hos danske spillesteder mod 583 i gennemsnit. Norge, Belgien og Holland ligger også over gennemsnittet.

Derved ligger Danske spillesteder tæt på de 15 pct. af spillestederne, der i undersøgelsen har plads til mere end 1.000 gæster og karakteriseres som store spillesteder. De har årligt knap 80.000 gæster i gennemsnit og har flere indtægter fra billetomsætning samt mad og drikkevarer, end de små og mellemstore spillesteder. Ser man på indkomstfordelingen blandt store spillesteder ligner den også fordelingen, der gælder for de danske spillesteder, hvor over 30 pct. kan henføres til billetsalget mens 33 pct. udgøres af offentlig støtte, hvilket er lavere end gennemsnittet, der ligger på 41 pct.

I Danmark dækker billetsalget 96 pct. af programomkostningerne
Danmark er også godt med i forhold til andelen af billetsalget der dækker programomkostningerne, (programomkostninger er blandt andet kunstnerhonorarer og andre udgifter i forbindelse med produktionen af en koncert). I gennemsnit dækker billetsalget 73 pct. af programomkostningerne mens det i Danmark er 96 pct. Igen minder det om de store spillesteders andel, der ligger på 94 pct.

diagram Live DMA

Kilde: Live DMA, FACTS & FIGURES music venues in Europe 2016

Det ’gennemsnitlige’ spillested
Undersøgelsen viser, at det gennemsnitlige spillested har plads til 583 publikummer og arrangerer 107 koncerter årligt, med ca. 200 bands/artister på plakaten. Årligt lægger 26.640 gæster vejen forbi spillestedet og af dem har 78 pct. betalt entré.

Det gennemsnitlige spillested omsætter for 900.000 € (svarende til ca. 6,7 mio. kr.) og udgifter til programmet udgør 34 pct. Den gennemsnitlig billetpris er 8,49 € (svarende til ca. 63,25 kr.) og de udgør i alt ca. 25 pct. af indtægterne. Mad og drikke står for 17 pct. af indtægterne, mens 41 pct. er dækket af støtte.

Et samlet estimat giver 56 mio. publikum og knap 14 mia. kr. i omsætning
I alt deltog 837 spillesteder i undersøgelsen fra 8 lande og de arrangerede 90.000 koncerter og havde 22 mio. gæster. Bruger vi disse tal til at lave et estimat for de 11 deltagende lande giver mere end 56 mio. publikum og en samlet omsætning på 1,87 mia. € (svarende 13,9 mia. danske kr.).

___

Link til rapport og noter fra præsentationen:

http://www.live-dma.eu/new-facts-and-figures-about-music-venues-in-europe/

 Om Live DMA

Live DMA er netværk for 15 europæiske musikorganisationer for spillesteder og festivaler i 11 lande. Netværket dækker 2308 spillesteder og festivaler og arbejder kunstnerisk, politisk og socialt for at fremme talentudvikling, diversitet, livemusikkens værdi, hensigtsmæssig national og europæisk lovgivning og regulering, samt forretningsudvikling.

 


NyhedsbrevTidligere Nyheder