Diversitet i musikbranchen?

Mø_RF16_KatrineJakobi

Mø på Orange scene på Roskilde Festival 2016. Fotograf: Katrine Jacobi.

Dansk Live har med en række musikorganisationer samlet kræfterne for at sætte fokus på diversitet og kønsbalance i musikken.

I kølvandet på festivalsæsonen har der atter været fokus på den skæve fordeling af køn på musikscenerne i Danmark. Nu vil en række musikorganisationer samarbejde om at kortlægge og sætte fokus på kønsbalancen i musikken. De medvirkende organisationer er Dansk Live, Gramex, Dansk Musiker Forbund, JazzDanmark og Dansk Artist Forbund.
Er der sket noget de seneste fem år siden den sidste analyse kortlagde området? Har balancen rykket sig, og hvordan ser fordelingen ud på, foran og bag scenen?

Vi har et levende musikmiljø der eksploderer i talent og kunstnerisk udvikling for tiden. Vi vil gerne bidrage til at forskellige typer publikum og artister, et bredere spektre indenfor alder og genrer og begge køn er repræsenterede på livescenerne. Og gennem dette samarbejde, håber vi at finde nye veje at gøre det på” siger Jakob Brixvold, sekretariatschef, Dansk Live.

Fremadskuende debat
Dansk Live tror på at mangfoldighed bidrager til en højere kvalitetsoplevelse i musiklivet – både blandt musikere på scenen, blandt nøglepersoner som arbejder bag scenen og hos det publikum som gæster scenen. Men der er brug for et oplyst og nuanceret udgangspunkt, som en fremadskuende debat kan tage afsæt i og som kan virke som grobund for nye løsninger. Første skridt bliver derfor at indsamle data, fakta og viden. Her vil hver organisation bidrage med egne data for derefter, i fælleskab, at behandle materialet på tværs.

Kortlægningen skal ikke kun bygge på data, men følges op af kvalitative undersøgelser og konkrete eksempler fra dansk musikliv. Undersøgelsen af diversitet i musikbranchen vil foregå i løbet af efteråret hos de medvirkende organisationer.

Ambitionen er, at analysen på sigt munder ud i en række konkrete anbefalinger og løsningsforslag der kan stimulere større mangfoldighed og bringe musikbranchen tættere på mere ligestilling og diversitet.

Find pressemeddelelsen her
Find pressebillede her
OBS: ved brug af foto, krediter venligst fotograf: Katrine Jacobi.


Comment on this post

NyhedsbrevTidligere Nyheder