Dansk Live i billetudbud

_MG_0477

Dansk Live inviterer alle interesserede billetudbydere til at give tilbud på billetaftale for perioden 1.7.2015 – 31.12.2017 (2½ år), som en rammeaftale for Dansk Live’s samlede medlemskreds af knap 100 festivaler og spillesteder.

I 2011 udsendte Dansk Live for første gang et billetudbud, som resulterede i en treårig aftale med Billetlugen der udløber d. 30.6.2015. Aftalen der har været forbeholdt spillestedsmedlemmerne af Dansk Live har over perioden været god og udviklende for alle parter. For at opnå sammenlignelighed mellem de indkomne tilbud var det daværende udbud meget detaljeret i faste strukturer og kravspecifikationer, hvilket har vist sig uhensigtsmæssigt i et marked, som i disse år undergår store dynamiske forandringer, hvorfor vi denne gang går i den modsatte grøft, og byder åbent ind til forhandlinger ud fra et åbent udbud, som vi håber på vil resultere i forskelligartede tilbud, hvor den enkelte billetudbyder vægter sine egne specialiteter og særlige kompetencer højt i tilbuddene, som foruden pris vil blive vurderet på udviklingspotentialer af billetsalg, kundemålgrupper og salgskanaler.

Frist for afgivelse af tilbud er d. 10. maj 2015


NyhedsbrevTidligere Nyheder