Transport

Transport kan opdeles i intern og ekstern. Fx kan intern transport på en festival klares helt uden dieselgatorer og -ladvogne, men med små elvarevogne i stedet. Under events kan transport af musikere foregå i el- og plug-in-hybridbiler, mens intern transport af fødevarer og drikkevarer, renovation osv. ligeledes kan foretages af eldrevne køretøjer. Brug så vidt muligt fødder, cykler offentlig transport eller elbiler til persontransport før -, under - og efter eventet.

Den eksterne transport er i mindre grad kontrollerbar, men alligevel… Stimuler jeres publikum til ikke at tage bilen til og fra koncert eller festival. Det kan man gøre ved at gøre det nemt at vælge cykel eller offentlige transportmidler og evt. samtidig gøre det svært at vælge bilen. Skab lækre rammer for cyklisterne og fodgængerne, så også selve gåturen, cykelruten eller cykelparkeringen bliver en oplevelse. Drop parkeringspladserne og indgå aftaler om shuttleservices, hvis der ikke er ordentlige offentlige forbindelser.

Overvej følgende:

5.1 Planlæg jeres kørsel og minimer jeres “arbejdskørsel” før, under og efter

5.2 Brug så vidt muligt eldrevne køretøjer eller cykler

5.3 Informer og stimuler publikum til at fravælge bilen til fordel for fødder, cykler eller offentlig transport

5.4 Gør cykel- og gå-ruter attraktive i sig selv og beløn ikke-bilisterne, eksempelvis ved at placere cykelparkering tættere på indgangen end bilparkering eller tildel de bedste campingområder til dem med cykeltrailer

5.5 Drop parkeringspladserne ved eventet (hvis du er helt hårdkogt bæredygtighedstype)

5.6 Gør det nemt at bruge samkørsel

5.7 Informer grundigt om mulighederne for offentlig transport