Transport

Transport kan opdeles i intern og ekstern. Intern transport kan nogle steder klares helt uden diesel-gatorer og -ladvogne, men med små elvarevogne i stedet.

Under eventet kan transport af musikere foregå i plug-in-hybrid- og elbiler, mens fødevarer og drikkevarer, renovation osv. ligeledes kan foretages af eldrevne køretøjer. Brug så vidt muligt fødder, cykler eller elbiler til persontransport på pladsen, før, -under - og efter jeres arrangementer.

Den eksterne transport er i mindre grad kontrollerbar, men alligevel… Stimuler jeres publikum til ikke at tage bilen til og fra festivalen. Det kan man gøre ved at gøre det nemt at vælge cykel eller offentlige transportmidler og evt. samtidig gøre det svært at vælge bilen. Skab lækre rammer for cyklisterne og fodgængerne, så også selve gåturen, cykelruten eller cykelparkeringen bliver en oplevelse. Drop parkeringspladserne og indgå aftaler om shuttleservices, hvis der ikke er ordentlige offentlige forbindelser.

Internt i organisationen og ved programlægningen kan det ligeledes overvejes om flytransport er nødvendig, eller om der findes alternativer.

Overvej følgende:

5.1 Planlæg jeres kørsel og minimer jeres “arbejdskørsel” før, under og efter

5.2 Brug såvidt muligt eldrevne køretøjer eller cykler

5.3 Informer og stimuler publikum til at fravælge bilen til fordel for fødder, cykler eller offentlig transport

5.4 Gør cykel- og gå-ruter attraktive i sig selv og beløn ikke-bilisterne, eksempelvis ved at placere cykelparkering tættere på indgangen end bilparkering eller tildel de bedste campingområder til dem med cykeltrailer

5.5 Drop parkeringspladserne ved eventet (hvis du er helt hårdkogt bæredygtighedstype)

5.6 Gør det nemt at bruge samkørsel med fx samkørselsstoppesteder og samarbejde med deletjenester

5.7 Informer grundigt om mulighederne for offentlig transport

5.8 Overvej om flytransport kan undgås


Tilbage til Bæredygtighedsguide