Toiletforhold

Det bør naturligvis sikres at der er tilstrækkelige med handikaptoiletter.


Adgang og Skiltning

Sørg for gode adgangsforhold til toiletterne. Jævnt, kørefast underlag, uden niveauspring eller trapper.Det er også vigtigt med god skiltning. Folk i kørestol kan have svært ved at orientere sig, når de er i en stor menneskemængde. Så gerne god skiltning, højt placeret. Det er også vigtigt med et godt kort, som viser toiletternes placering.

Aflåsning

Hvis der er mange mennesker, er det godt at aflåse handicaptoiletterne. På den måde bliver de nemmere at komme til og knap så snavsede. Nøglen til handicaptoiletterne kan man som regel udlevere til alle, som henvender sig. Meget få, som ikke har det behov, vil bede om nøgle til handicaptoiletterne. Nøglen skal også udleveres til folk med behov som fx tarmsygdomme. Man skal ikke være kørestolsbruger for at få en nøgle.

Adgang med medlemskort

Ikke alle med et handikap bliver registreret som handikappede, men kan alligevel have brug for hurtig adgang til et toilet fx personer med autoimmune sygdomme.

Dansk Live anbefaler at man ved fremvisning af medlemskort til disse foreninger, kan man få udleveret nøgle til handicaptoiletterne og har udarbejdet en oversigtsplanche med logoer som kan findes her.

Adgang-toilet.jpg#asset:2751


Drift og rengøring

Sørg for grundig og hyppig rengøring. Hygiejnen er vigtig for folk, som kateriserer eller har stomi. For folk på krykker er det meget ubehageligt, hvis gulvet er vådt og glat. Sørg for stor affaldspose med plads til bleer, katetre m.m. Gør det nemt for folk at fejlmelde toilettet. Skriv entydig identifikation af toilettet og telefonnummer til fejlmelding på væggen, udvendigt og indvendigt. Hvert toilet skal have et unikt nummer eller navn.


Tilbage til tilgængelighedsguide