Støtte til den gode lyd

PRESSEMEDDELELSE den 13. maj 2017

2,5 mio. kr. til livemusikken og god lyd på danske spillesteder
17 spillesteder modtager i alt 2,5 mio. kr. fra Tuborgfondet. Pengene skal bruges til at forbedre akustik og lydforhold, så både kunstnere, lydteknikere og publikum får en bedre lydoplevelse.

65 spillesteder ansøgte Tuborgfondet om i alt 21 mio. kr., hvoraf 17 spillesteder er blevet valgt ud. Det er en ekspertjury med en faglig baggrund indenfor lyd og akustik, som har kvalificeret de mange ansøgninger, og indsnævret feltet, men det er Tuborgfondets bestyrelse, der har truffet den endelige beslutning om, hvilke spillesteder, der modtager en bevilling. Juryen har prioriteret steder, hvor behovet er størst og ligeledes, at så mange som muligt får del i midlerne. Samtidig har det været vigtigt at fordele midlerne over hele Danmark.

Børneskoven med Master Fatman, Forbrændningen. Foto: Kim Matthäi Leland

Fra Christiania til Vendsyssel 
To af de spillesteder, der modtager en bevilling er Christianiastedet Loppen og Arena Nord i Frederikshavn. Når Arena Nord er et af de udvalgte steder, er det fordi, de understøtter regionens musiske aktører. Arena Nord drømmer om at forblive Vendsyssels vigtigste koncertsted, der samler regionen på tværs af byer og udvider det lokale fællesskab. Bevillingen skal løfte salens funktionalitet, så det fremover bliver nemmere at afvikle spontane koncerter med eksempelvis husets yngre brugere.

”Huset har de seneste år arbejdet på at skabe et stærkt frivilligt arrangørnetværk omkring det regionale spillested. Med bevillingen fra Tuborgfondet kommer vi tættere vores mål om at skabe en koncertsal, der appellerer til de frivillige og gør det lettere at skabe endnu flere koncertoplevelser”, fortæller spillestedsleder Jens Ole Amstrup.

Loppen er valgt, fordi det er et af de vigtigste spillesteder i Danmark for rockens subkulturer og livemusikkens fødekæde. Bevillingen skal understøtte Loppens ønske om, at flere publikummer i det særlige, rektangulære koncertlokale kan få bedre livelyd.

Livemusik og fællesskab
I 2017 har Tuborgfondet afsat en særlig pulje på 2,5 mio. kr., der skal forbedre lyden på landets spillesteder. Musik har altid været en del af Tuborgfondets DNA, hvert år uddeler fondet millioner af kroner til musik og det er der en særlig grund til, fortæller fondets direktør Anne-Marie Skov: ”Musik samler mennesker, skaber glæde og samhørighed, og det er netop fællesskabet omkring musikken, som er vigtigt for Tuborgfondet. De lokale spillesteder samler lokalbefolkningen og er med til at skabe et aktivt lokalmiljø.”

Følgende spillesteder har modtaget bevillinger – se listen her!

Fakta om puljen ”Tuborgfondet – Gør noget ved den gode lyd”

  • • Der uddeles i alt 2,5 mio. kr. til 17 spillesteder fordelt over hele Danmark
  • • I alt 65 spillesteder søgte puljen, og til sammen søgte de om støtte for 21 mio. kr.
  • • I 2016 uddelte Tuborgfondet 34 mio. kr.
  • • Tuborgfondet er en del af Carlsberg-familien, og får midlerne til uddeling fra overskuddet af salget af Tuborg og Carlsberg produkter i Danmark og resten af verden.

Mere info Tuborgfondet: Kommunikationsansvarlig Anni Lyngskær, 20738076, al@tuborgfondet.dk