Skjulte og usynlige handikaps

Ud over de fysiske handikaps, er der også en række skjulte og usynlige handikaps, man som arrangør skal være opmærksom på.


Mange former for usynlige sårbarheder

Usynlige handicaps kan antage mange former og grader. Det kan både være mentale handikaps, der fx giver problemer og udfordringer med hukommelse og koncentration, overblik og orientering, sprog, træthed og manglende udholdenhed, øget sensitivitet samt anderledes opfattelse af almindelige sanseindtryk. Men det kan også være fysiske handikaps, der ikke umiddelbart fremstår synlige, fx sygdomme i maven, der kræver hurtig adgang til et toilet mv.

De usynlige handikaps kan ofte være svære at forstå for omgivelserne og ind imellem vil personen, der har dem, heller ikke være i stand til at forklare dem. Samtidig er usynligt handicaps ofte omgivet af mange fordomme. Det kan være svært at snakke om og stigmatiserende. Det kan være lettere at fortælle folk, at man har brækket benet, end at man er bipolar.


Åbenhed og respekt

Generelt bør man opfordre folk til åbenhed, så personer med skjulte og usynlige handikaps vil føle sig trygge ved at fortælle om deres handicap.

Folk har som regel stor viden om deres eget handicap. Spørg derfor personen selv og vær forsigtig med dine egne fordomme om personens behov.

Psykiske og mentale handicaps kan påvirke folks følelser, humør, tanker og relation til andre. De er desuden meget forskellige. Alkohol, medicin, stoffer og det konstant høje støjniveau kan være en meget dårlig blanding for mennesker med psykisk sårbarhed.

Respektér at folk har et handicap – de kan ikke bare tage sig sammen -og husk, at man hverken er ubegavet eller uansvarlig, bare fordi man lider af angst.


Bistand og hjælp

Folk med psykiske handicaps har ofte større behov end andre for:

  • rolige omgivelser,
  • at være sammen med folk, som de er trygge ved – fx venner, familie eller faste makkere,
  • fleksibilitet og for at kunne gøre tingene på deres egen måde og i deres eget tempo.


Tænk derfor disse behov ind i planlægningen, så der fx kan etableres områder med ro og tryghed.

Hvis du skal hjælpe en person, der har fået det dårligt i relation til et skjult handikap, kan du gøre følgende:

  • spørg personen, hvad der gik forud for denne situation.
  • spørg vennerne, hvad der er sket.Det er måske ikke sikkert, at personen er i stand til at svare, så derfor

  • hjælp personen til nærmeste samarittertelt, hvis der ikke falder ro på situationen. Hellere en gang for meget end en gang for lidt.
  • tilkald evt. politiet, hvis der opstår en truende eller voldsom episode, som du bliver urolig for.
  • spørg om det er nogle andre, der skal kontaktes (fx venner, forældre mv.).Tilbage til tilgængelighedsguide