Live Talent med fokus på projektledelse

Nyheder – 30 oktober 2018

Live Talent til efterårsseminar ved Dansk Live. Foto: Søren Rajczyk

Forbedret styring af egne projekter

Sidste omgang af Live Talent har nu været afholdt. I målet om at understøtte og udvikle et mangfoldigt hold af unge talenter, har de mange kursusgange omhandlet alt fra programlægning og artistudforskning til koncertproduktion og økonomistyring. Det sidste Live Talent handlede derfor om at samle op på læringer fra hele kurset - fra idé til udførelse.  

Her mødte deltagerne Anette Kristensen fra konsulentbureauet Modus+, der arbejder med organisationsudvikling og projektledelse. Anette Kristensen tog udgangspunkt i processen fra projektidé til projektudførelse, og deltagerne var selv med til at definere hvad der kendetegner deres egne arrangementer. Der blev talt om hvordan man arbejder med tidsafgrænsede projekter, danner styregrupper samt opbygger organisationsstruktur. Oplægget indbefattede forskellige projektstyringsværktøjer til lettere at imødekomme de strukturelle udfordringer ved nystartede live-koncepter. Med udgangspunkt i egne projekter blev der blandt andet fokuseret på at udarbejde formål, leverancer og succeskriterier for deltagernes egne arrangementer. Der blev arbejdet på audiovisuelle koncerter i Roskilde, tværkunstneriske festivaler i Aabenraa samt muligheden for en mangfoldig fællesskabsplatform på tværs af landet. Anette Kristensen fremlagde yderligere hvordan brugen af interessentanalyser kan klarlægge hvilke aktører, der bliver berørt af ens respektive projekter. Herunder hvordan man bedst håndterer og tilgår partnerskaber, fonde, spillesteder og festivaler. Det case-orienterede oplæg var med til at danne en rød tråd gennem alle kursusgange på Live Talent, og for alvor forberede deltagerne til at omfavne musikbranchens mange muligheder. 

Live Talent får inputs fra vækstlaget i Aarhus. Foto: Søren Rajczyk

Live Talent besøger Tønder Festival. Foto: Søren Rajczyk

Refleksion over Live Talent  

Over tre måneder har Live Talentholdet været i berøring med mange forskellige aktører i den danske musikbranche. De har blandt andet besøgt Tønder Festival samt spillesteder som Radar og Klaverfabrikken. Der har været oplæg fra etablerede aktører som Copenhell, ICO Concerts og Vega. Samtidigt har holdet fået inputs og vejledning fra musikvækstlaget gennem Aarhus Volume, Spark Festival, Det turkise telt og Back To Future Sounds. De mange besøg har præsenteret en alsidig musikbranche, og deltagerne har kunne danne deres eget overblik over de mange aspekter i livesektoren. Sidste kursusgang blev derfor også brugt til at reflektere over de lærte erfaringer, og der blev diskuteret mangfoldighed, koncertformater samt generelle forskelle og ligheder ved musikbranchens live-aktører. Her stod det klart, at de mange inspirationsfortællinger og rollemodeller har medvirket til, at deltagerne har fået et endnu større gåpåmod til at udføre deres projektidéer og drømme stort trods modgang og forhindringer.

Samtidig fik holdet også tildelt deres mentorer, der vil hjælpe dem videre i musikbranchen. Her findes repræsentanter fra et bredt udsnit af livesektoren hvilket blandt andet inkluderer Kirstine Uhrbrand fra Tønder Festival og Rikke Krog fra Space10 samt Alvaro Urquizu fra ICO Concerts og Andreas Korsgaard fra spillestedet Alice. Mentorforløbet er en mulighed for at deltagerne forsat kan fastholde et tilhørsforhold til den etablerede branche, og modtage sparring fra nøgleaktører i dansk musikliv.

Hermed takker Live Talent af for denne gang. For deltagerne er processen dog først lige begyndt. På et erfarent og vidende grundlag, er de unge talenter parate til at omfavne livesektorens muligheder samt bidrage til et mangfoldigt rekrutteringsgrundlag for fremtidens musikorganisationer, spillesteder, og festivaler.