Samskabelse og udvikling af frivillige

Frivilligt engagement er ikke blot en nødvendighed i forhold til at få løst en række opgaver. Det er også en mulighed for at udvikle de frivillige og skabe nye projekter sammen.

Det er derfor vigtigt at give plads til og mulighed for, at de frivillige også kan bidrage med deres idéer og forslag. Der kan også være fordele i at tilbyde uddannelse og kurser til de frivillige for at videreudvikle deres kompetencer.

Nogle frivillige kan desuden opdage nye sider af sig selv og sine kompetencer gennem deres frivillige indsats. Især fordi de ofte får mulighed for at udfordre sin egen kreativitet og for at få anderledes støtte end på en normal arbejdsplads.

Inspiration

8.1. Hjælp de frivillige med at se, hvordan de tilegner sig kompetencer gennem de opgaver, de hjælper med at løse.

8.2. Giv plads til udvikling og innovation hos de frivillige.

8.3. Vær åben over for de frivilliges egne projekter og idéer og for, at de frivillige stiller spørgsmål til jeres rutiner og arbejdsgange.

8.4. Giv de frivillige mulighed for at prøve kræfter af med forskellige opgaver og roller i det omfang, der er mulighed for det. Dermed kan de frivillige nogle gange selv blive overrasket og lære mere om sig selv.

8.5. Tilbyd gerne kurser, seminarer eller anden uddannelse til de frivillige.

8.6. Hav en åben og inkluderende ledergruppe, der behandler alle input seriøst.

8.7. Det er okay at sætte begrænsninger for de frivillige - ikke alle projekter og idéer er lige gode. Men sørg alligevel for at lytte til de idéer, der bliver præsenteret, og overvej alternativt om enkelte elementer kan trækkes ud og bruges.


Tilbage til Frivilligguide