Relevante lempelser af regler på vej fra Erhvervsministeriet

Nyheder – 08 februar 2019

Regeringen har i dag fremlagt et nyt udspil med en række initiativer, som skal lette administrative byrder og snærende regler for erhvervslivet.

Ud over et generelt fokus på gevinster ved øget digitalisering og brug af data, følger en række regelændringer, der formentlig får betydning for koncert- og festivalarrangører.

Her følger et udpluk af de initiativer med mest relevans for arrangørområdet.

Interesserede kan læse hele udspillet her

Lempelse af kontantreglen

Regeringen lægger blandt andet op til at udvide butikkernes muligheder for kun at modtage kontantløs betaling, så de får bedre muligheder for selv at bestemme, om de vil tage imod kontanter med henblik på at spare omkostninger til eksempelvis optælling og afstemning af kassen, aflevering af kontanter i banken, vagter og overvågningssystemer.

Konkret foreslår regeringen en lempelse af kontantreglen, så det gøres frivilligt for butikker og andre betalingsmodtagere at modtage kontanter. Betalingsmodtagere med centrale samfundsfunktioner skal dog fortsat modtage kontanter mellem kl. 06 og kl. 22.

Optimering af tilsyn af gasinstallationer

Ansvaret for at føre tilsyn med danske gasinstallationer er i dag fordelt på otte selskaber. Regeringen ønsker at afdække potentialerne for at etablere en fællesstatslig løsning på gasområdet og placere det samlede ansvar for den sikkerhedstekniske overvågning af naturgasinstallationer, flaskegas og bygas mv. i for eksempel Sikkerhedsstyrelsens Center for Markedsovervågning. Tiltaget skal bidrage til lavere omkostninger for både forbrugere i form af lavere gasafgifter og for virksomheder i form af administrative lettelser, større ensartethed og en mere målrettet kontrolindsats.

Der foretages i dag ca. 10.000 tilsyn på naturgasområdet og ca. 6.400 tilsyn på flaske- og bygasområdet om året (både nye installationer og kontrolbesøg)

Harmonisering af anmelderreglerne for arbejdsulykker efter arbejdsmiljø og arbejdsskadesikringsloven

Regeringen vil harmonisere reglerne i arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven. Samtidig skabes der med harmoniseringen lovhjemmel til, at Arbejdstilsynet kan anvende alle anmeldte arbejdsulykker til sin myndighedsopgave og det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Hvad dette konkret kommer til at betyde for arrangørernes udfordringer ift. frivillige foreningsmedlemmer sikring i henhold til arbejdsskadesikring er endnu uvist, men Dansk Live vil naturligvis forfølge sagen.

Ændringen forventes at kunne gennemføres til ikrafttrædelse 1. juli 2019.

Forenkling og automatisering af opgørelsen ift. løntilskud og virksomhedspraktik

Endelig er der lagt op til en forenkling og automatisering af opgørelsen af ordinært ansatte på baggrund af oplysninger fra blandt andet eIndkomst-registret. Det vil gøre det lettere for virksomheder at ansøge om virksomhedspraktik og løntilskud.

I dag skal virksomhederne manuelt opgøre og indtaste antallet af ansatte i forbindelse med ansøgningen om løntilskud og virksomhedspraktik.

Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, som vil drøfte den konkrete udmøntning med DA, LO og KL. Aftalepartierne mødes efterfølgende for at godkende den endelige udmøntning.