Rekrutteringskanaler

De indledende overvejelser omkring rekruttering skulle gerne give en forståelse af behovet for nye frivillige kræfter og hvem målgruppen er. Disse overvejelser giver et godt grundlag for at vælge, hvilke rekrutteringskanaler der er bedst og mest relevante i forhold til at nå målgruppen.

Hvis der eksempelvis er behov for et mindre antal nye frivillige, kan det være overflødigt at lave brochurer og plakater, når man i stedet kunne udnytte sit eget og andre frivilliges netværk. På samme måde kan de sociale medier formentlig nå længere ud end fx avisannoncer, hvis man ønsker at rekruttere flere unge studerende.

Inspiration

2.1. Hvilke rekrutteringskanaler, der er mest relevante for jer, afhænger af behovet for frivillige. Behovet bør defineres både i forhold til antal frivillige, kompetencer, målgruppe og lignende.

2.2. Sørg for at have al relevant information for potentielle frivillige på jeres rekrutteringskanaler, herunder en beskrivelse af opgaver, forventet tidsforbrug, aldersgrænser, hvad man får ud af at være frivillig hos netop jer, jeres værdier og ambitioner som spillested eller festival, kontaktinformationer og information om, hvornår de kan forvente svar på deres ansøgning.

2.3. Brug netværket i og omkring jeres spillested eller festival til rekruttering. Engagér fx de nuværende frivillige i at videreformidle behovet for nye frivillige til deres netværk.

2.4. Brug jeres hjemmeside som samlingspunkt for alle relevante informationer, de nye frivillige kunne have brug for.

2.5. De sociale medier kan bruges i forbindelse med at formidle information omkring tilmelding som frivillig, og de er gode til at nå ud til mange mennesker.

2.6. Arranger evt. en kick-off fest for at markere, at der er åbent for rekruttering af frivillige.

2.7. Udnyt lokalkendskabet og de lokale medier til at skabe omtale omkring rekruttering af frivillige.


Tilbage til Frivilligguide