Rekruttering af frivillige

Rekrutteringen er ofte det første møde mellem arrangøren og de frivillige, og det kan være afgørende for resten af frivilligforløbet, at man som arrangør fremstår professionel og giver et godt indtryk. Uanset om de frivillige selv henvender sig til jer, eller om I aktivt opsøger nye frivillige, er det godt at gøre sig en række overvejelser, inden man tager nye frivillige ind.

Brug derfor gerne tid på at udarbejde en plan eller strategi for rekrutteringsprocessen og vær helt skarp på, hvad har I brug for og forventer af de frivillige samt hvad de frivillige kan opnå ved at engagere sig hos netop jeres spillested eller festival. Gennem en effektiv og målrettet rekruttering kan du finde de helt rigtige frivillige, der er villige til at bidrage med en solid (og nogle gange en ekstra) indsats for dit spillested eller festival.

Inspiration

1.1. Overvej, om I er klar til at tage imod nye frivillige. Har I tid og kapacitet til at tage godt imod nye frivillige?

1.2. Overvej behovet for antallet af frivillige tidligt i processen - både det overordnede behov samt til hver afdeling, gruppe og/eller rolle.

1.3. Undersøg og definér, hvilken målgruppe I gerne vil rekruttere som frivillige. Overvej både motivation, baggrund, kompetencer og lignende – og hvordan det vil matche med evt. nuværende frivillige.

1.4. Gør det klart for både jer selv og de potentielle frivillige, hvilke opgaver og roller I har brug for frivillige til at varetage.

1.5. Målret rekrutteringen mod en specifik rolle af gangen og hav klart definerede opgaver, tidsforbrug, formål og udbytte for den frivillige til denne rolle.

1.6. Tydeliggør, hvordan de nye frivillige kan kontakte jer, samt hvornår de kan forvente tilbagemelding.

1.7. Få gerne en af jeres nuværende frivillige til at fortælle om at være frivillig hos jer for at personliggøre jeres spillested eller festival.

1.8. Husk også på jeres nuværende frivillige, når I rekrutterer nye.


Tilbage til Frivilligguide