Recap af SPOT’17 – Diversitet i højsædet!

Arrangementer – 11 maj 2017

Dansk Live deltog i SPOT + 2017, med to morgenmøde-arrangementer. Fredag den 5. og lørdag den 6. maj inviterede vi, sammen med de fire musikorganisationer; Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund, JazzDanmark og Gramex på paneldebat og artist talk. Fredagen bød på præsentation af den nye undersøgelse af tallene for kønsbalancen på musikområdet hos de fem aktørers medlemmer. Efterfølgende debatterede et oplagt panel, på baggrund af undersøgelsens tal, mulighederne for at rykke ved den skæve repræsentation i musikken. Sidste oplæg var fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg som præsenterede deres nyligt udarbejdede charter om øget diversitet.

Anna Ullman, musikkritiker og journalist på Weekendavisen var moderator for arrangementet.

Mantraet: diversitet er kvalitet! Michael Folmer introducerede. på vegne af de fem organisationer, baggrunden for arbejdet. Organisationernes ønske med hele diversitetsindsatsen har været at være med til at sikre alsidighed og udvikling i musiklivet, på tværs af parametre. Målet er at kvalificere debatten og få branchen til at tage større ejerskab. Kortlægge og sætte handling bag ordene. Bla. med Morgenmøderne med diverse aktører.

Hvad er diversitet for en størrelse? Sidste lignende undersøgelse er den såkaldte Niras Rapport fra 2011,som dog ikke er direkte sammenlignelig med denne. I undersøgelsen optræder tal fra fem deltagende aktører, som har udspurgt sit bagland, tallene er indsamlet i 2016 og dækker både klassisk og rytmisk, nogle kun rytmisk, derfor er tallene ikke 100% sammenlignelige: nærmere en temperaturmåling.

Find hele undersøgelsen her: Diversitet i Musikbranchen – mod en bedre kønsbalance.

Michael Nymann Folmer/ Dansk Live undersøgelsen ‘Diversitet i Musikbranchen’ med nye tal fra de fem musikorganisationer

Learnings fra debatten:

– Udbuddet svarer til bookingerne. Der skal sættes ind et andet sted, end på festivalerne.

– Fokus på vækstlaget. Kan være med til at præge billedet i fremtiden.

– Der er ikke brug for flere tal, som er ‘stating the obvious’. Lad os tale handling. Hvad skal vi gøre? Diversitet er mange ting; DRs musikudbud, armslængdeprincipper i støtteudvalg, samme folk i samme tunge organisationer deler støtte ud og overser skelsættende miljøer. Savner diversitet på alle niveauer.

– Tingene har ændret sig, det er ikke længere så mandepræget en branche. Der kommer flere og flere kvinder og flere unge mænd, der har øje på diversitet. Diversitet er selvfølgelig nødvendigt i en kreativ branche.

– Vi socialiserer vores børn i vores kultur med fordomme og forventninger i fht at gøre sit køn på den rigtige måde, fx. i forhold til hvad vi opfatter som kvalitet, hvem vi udvælger til festivaler, hvem vi ansætter. Tal er med til at synliggøre det der kan virke usynligt.

– Tal kan hjælpe til at træne blikket.

– Involver flere fra branchen.

– Kvotesnak afsporer debatten.

– Rollemodeller er vigtige.

– Hvis ikke man gør sig klart, at der er et problem, er det svært at ændre.

Panelet fra venstre mod højre: Anna Ullman (moderator) Anders Wahrén (Roskilde Festival), Anna Brink (Livenation), Bjarke Svendsen (Jazzhouse), Kirsten Barslund (DFI), Cecilie Nørgaard (Mangfold). Foto: Sebastian Pehn Sloth.

Vi socialiserer vores børn i vores kultur med fordomme og forventninger i fht at gøre sit køn på den rigtige måde, fx. i forhold til hvad vi opfatter som kvalitet, hvem vi udvælger til festivaler, hvem vi ansætter. Tal er med til at synliggøre det der kan virke usynligt.

Insights fra musikbranchen
Lørdag var to forskellige aktører fra hvert sit spektre af musikbranchen inviteret til en talk om spændingsfeltet mellem kunst og kommercielle samarbejder. Repræsenteret ved Anne Sofie Jeremiassen, direktør i Artpeople som blandt andet har navne som Rasmus Seebach, Folkeklubben og Louis Rustum. Den internationalt anerkendte dj, pladeselskabsejer mm, Najaaraq Vestbirk med kunstnernavnet Courtesy fortalte om sin vej til en international karriere og mere generelt om den elektroniske scenes ofte parallelliv ved siden af den etablerede branche. Begge talks blev modererede af Anna Ullman.