Rapport fra Medlemsforum 2019

Smukfest og Dansk Live samlede i weekenden ca. 150 ansatte og frivillige fra festivaler og spillesteder til medlemsforum i Skanderborg. Her mødtes en række centrale funktioner for faciliteterne på festivalerne og delte erfaringer fra den forgangne sæson, ligesom der blev drøftet muligheder og udfordringer til den kommende.

Der blev som altid etableret mindre grupper, der i fællesskab kunne gå i dybden omkring El og VVS, Bæredygtighed, Sikkerhed, Tilgængelighed, Arbejdsmiljø og ikke mindst Grej, og undervejs blev deltagerne forsynet med både kaffe, frugt og dejlig kage - og med smørrebrød til frokost, mexicansk buffet samt fest om aftenen var der god stemning hele vejen igennem.

Sikkerhed – Behov for bedre myndighedsdialog

På sikkerhedsforum var der bred enighed om, at sæsonen var gået godt. Den megen varme hen over sommeren havde dog givet visse udfordringer og også kostet mere i foranstaltninger end et tilsvarende ’vådt’ år. Det blev også klart tilkendegivet, at der fortsat er behov for at styrke dialogen med myndighederne omkring ansøgninger og godkendelser. Fx var der stor forskel på hvem der fik tilladelse til at afvikle fyrvækeri i den tørre sommer. Til gengæld var opløftende, at områdesikring ikke længere er fylder helt så meget, som det har gjort hen over af de sidste par år, og at der igen er mulighed for at styrke det mere almindelige og forebyggende sikkerhedsarbejde på pladsen og i forbindelse med opsætning og nedtagning.

Tilgængelighed – ny gruppe og vejledning på vej

Dansk Live har tidligere haft fokus på tilgængelighed på spillesteder og til festivaler. Sidste år blev der til medlemsforum gjort tilnærmelser til en tilgængelighedsgruppe og forummet blev så endeligt etableret i år. Her havde Sarah Theibel Mortensen fra Sølund Musikfestival lagt et stærkt og ambitiøst program for dagen. Programmet levnede også tid til at diskutere udkastet til en ny tilgængelighedsvejledning.

Salg og boder - og barer fremadrettet.

Et andet nyt tiltag på årets medlemsforum var gruppen for salg og boder, der samlede sig om emner som salg, leverandører af fødevarer og drikkevarer, sortiment og indretning af barer, boder mv. Snakken om bordet viste tydeligt, at der er store forskelle de enkelte arrangører imellem, men også, at der er brug for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Der er med andre ord potentiale til at udvikle dette forum. Til næste år udvides kredsen dog til også til at inkludere barer. Det er barerne der for hovedparten af arrangørernes vedkommende er den centrale omsætningskilde, og området er et sted, hvor der er mange gode erfaringer at dele.


Grøn stue – fælles om et mindre miljøaftryk.

I forummet for bæredygtighed og miljøbelastninger kom deltagerne vidt omkring. Fra de små praktiske problemer omkring en ny kategori af affald fra de mange færdigblandede cocktails til Roskilde Festivals analyse og beskrivelse af hvordan 33 tons luftmadrasser af PVC bliver indsamlet og genbrugt, bl.a. som måtter i hestestalde.

Der var blandt arrangørerne bred enighed om, at arrangører såvel som publikum fortsat kan blive meget bedre til at begrænse affaldsmængderne. I forlængelse af debatten på medlemsforum nedsættes der en arbejdsgruppe i Dansk Live, der med repræsentation fra flere festivaler vil udvikle en række anbefalinger og på længere sigt vejledninger inden for området.

De øvrige grupper

I andre grupper afstedkom dialogen en række nye og fælles initiativer. Blandt andet tages der initiativ til en fortsættelse af El-gruppens møde. Der er kommet ny vejledning på området, og da tolkningen ikke er helt klar, samles nøglepersoner fra gruppen med en ekstern konsulent. Målet er en fælles læsning af vejledningen på tværs af Dansk Lives medlemsskare – og dermed de centrale festivaler i landet.


Stort tak til Lars F. & Co.

Lars F. Sørensen og resten af Smukfest havde endnu en gang lagt et stort hjerte og engagement i Medlemsforum, så det kunne blive en succes. Et engagement alle deltagende medlemmer nyder godt af. Den åbne dialog og udvekslingen af erfaringer er med til at sikre, at store dele af publikum til festivaler og udendørskoncerter oplever et niveau for service og faciliteter, som er uden for sammenligning. På flere af områderne kan engagementet sågar være med til at flytte standarden for hvordan de danske festivaler produceres.

Vi glæder os allerede til næste år!