Puls – ansøg den nye nordiske pulje

Nyheder – 13 januar 2017

Nordisk Kulturfonds musiksatsning, puls, støtter spillesteders og festivalers mulighed for at arbejde med nordisk musik og sætte nye artister med internationalt potentiale på programmet. Satsningen er tre-årig, og fonden vil i 2017 uddele 3,5 mio. DKK til ca. 35 spillesteder og festivaler. puls er fra dansk side udviklet i et samarbejde med Dansk Live og Statens Kunstfond.

Netværk og pulje

pulsprogrammet skal være katalysator for et netværk af scener for nordiske artister. Netværket skal udbrede musikoplevelser af høj kunstnerisk kvalitet til et større nordisk publikum.

I 2017 kan koncertarrangører søge om at blive tre-årig pulsarrangør. Støtten uddeles specifikt for ét år ad gangen til et konkret program. Programmet skal kuratere mellem 5-8 koncerter og afvikles fra august 2017 – 31. juli 2018. Det er også muligt at vælge at samarbejde sammen med andre koncertarrangører om et samlet program.

puls-arrangørerne udvælges bl.a. på baggrund af kvalitet i programmet, de kunstneriske ambitioner, nyskabelse i formidlingen samt ansøgeres kompetence i branchen. Alle størrelser af koncertarrangører vil blive prioriteret.

Læs om baggrunden for puls, fra Nordisk Kulturfonds direktør, Benny Marcel her:

Musiken som uttryck är viktig och betydelsefull för oss människor och inte minst i de nordiska länderna står vi oss starka i detta nationellt och internationellt. Denna kunskap är något som många människor som arbetar inom musikområdet känner till. Men hur skulle vi som Nordisk Kulturfond få frågan att lyfta och få större uppmärksamhet även på den kulturpolitiska dagordningen i de nordiska länderna? Och vilka aktörer kunde vi rådfråga och få expertstöd från så att vår nya musiksatsning Puls skulle hamna helt rätt?

Det var bland annat dessa frågeställningar och utmaningar som inspirerande oss när vi inom Nordisk Kulturfond startade vårt arbete med att utveckla den nordiska musiksatsningen Puls som nu blivit verklighet. Vi behövde föra en dialog med många av de aktörer som finns inom musiklivet i de nordiska länderna – inte minst för att på ett kunskapsbaserat sätt förstå musikbranschens villkor och förutsättningar. Den kunskap, erfarenhet och inte minst den branschkunskap som Dansk Live och dess Sekretariatschef Jakob Brixvold har gett oss i utvecklandet av Puls har varit ovärderlig.

Den grund som nu har lagts i dialog med Dansk Live och andra nationella aktörer säkerställer att Puls under 2017 blir verklighet. Med Puls vill vi tillsammans med nyckelorganisationer i Norden skapa nya sätt i nya sammanhang för musiken och nya vägar till dialog och möten framöver“.

Læs mere om puls her – og ansøg: https://www.nordiskkulturfond....