Platforme og ramper

Platforme giver folk, som har svært ved at stå i en menneskemængde, mulighed for at se scenen. Det kan f.eks. være kørestolsbrugere, personer med gigt, sklerose eller lammelser, eller svagtseende, som har behov for et fast holdepunkt.


Adgang

Op til og under koncerter bør der ved hver platform være en vagt, som sørger for, at platformen udnyttes optimalt, således at de folk, som har størst behov for adgang, faktisk kan få en plads. I stille perioder kan der være helt fri adgang, i andre perioder må der udvælges efter en vurdering.

Det bør ikke nødvendigvis sættes faste regler op for adgang. Vagten bør udvise stor menneskelig forståelse og gerne have erfaring med et bredt spektrum af handicaps. Nogle personer har fx skjulte handicaps, mens andre har stort behov for at være tæt på deres hjælper og meget rigide regler for adgang gøre det vanskeligt at håndtere i praksis.

Det er vigtigt at kunne hjælpe de rigtige folk op på platformen. Men også at kunne hjælpe folk ned og væk fra platformen, når de ønsker det.


Placering

Platformen bør placeres, så publikum på platformen er så tæt som muligt på det øvrige publikum. Men også sådan, at platformen er nem at komme til, gerne med en markeret adgangsvej, som holdes fri for passage. Hvis scenen er i et telt, bør platformen ligge inden for teltdugen.

Platformen skal markeres tydeligt med et handicapsymbol i stor størrelse, højt over jorden, så det er nemt at finde platformen. Man kan med fordel informere om rampernes placering ved ankomst og opfordre til at møde tidligt frem.

Husk toiletter ved platformen

Der bør være minimum et handicaptoilet tæt på platformen. Vagten ved platformen bør kunne vise vej til handikaptoilettet.


Etablering og udstyr

På og ved platformen bør der være let adgang til

  • Stole, så folk uden kørestol kan sidde ned
  • Affaldssække, pantsække og koste til rengøring
  • Stikkontakt til opladning af elektriske kørestole
  • Drikkevand


Mål og specifikationer

I det følgende gives vejledning til mål og specifikationer for platforme i forhold til antallet af gæster til en koncert.

skema.jpg#asset:2740

Ovenstående er anbefalingerne fra den engelske organisation "Attitude is Everything". Husk, at hvis det ikke er muligt at etablere en platform så stor som angivet, er en mindre platform bedre end slet ingen platform.

Form, højde og stigning

Platformen bør generelt være aflang, så alle på platformen har et godt udsyn til scenen.

Slide2-2.JPG#asset:2742


Højden af platformen bør være ca. 65 cm, svarende til, at en person i kørestol på platformen er i hovedhøjde med en høj person, som står ved siden af platformen.

På den måde kan folk på platformen være i tæt kontakt med venner, hjælpere og andre gæster ved siden af platformen.

Rampen op til platformen bør aldrig have en stigning på mere end 8 cm pr. meter (kaldes også 8% og kan skrives som 1:12 eller 5 grader).

For hver 5 meter rampe bør der være en flad "rasteplads" på mindst 1,5 meter. Det er fint, hvis rampen kan laves i L-form, som vist her.

Slide1-2.JPG#asset:2741


På den måde føles både turen op og ned ad rampen i kørestol mere overkommelig.

Hvis platformen er 65 cm høj, kan rampen f.eks. udføres som 4 meter rampe fra jorden op til ca. 32 cm højde, en flad rasteplads på 1,5 meter, og 4 meter rampe videre op til platformen.

For både ramper og platform gælder:

  • Der skal være 2 sæt gelænder, et højt og et lavt, med en diameter på mindst 40 mm rundt om platformen og langs med rampen. Håndlisterne på forsiden af platformen skal sidde så lavt, at udsynet ikke blokeres.
  • Alle skarpe hjørner og kanter skal pakkes ind og markeres tydeligt fx med hvidt eller rødt gaffa-tape.
  • Der skal være 10 cm høje kanter forneden på både platformen og langs med ramperne for at undgå at kørestolshjul, krykker og fødder træder ud over kanten.
  • Overfladen skal være plan (ingen kanter, rør eller ledninger) og non-slip. Tagpap fungerer godt.
  • For at undgå problemer for folk med krykker, må der ikke være huller i rampen med en diameter på over 2,5 cm.
  • Begge ender af rampen skal markeres tydeligt.


Tilbage til tilgængelighedsguide