Keychange besøger Dansk Lives efterårsseminar

Arrangementer – 30 august 2018

På Dansk Lives efterårsseminar præsenteres det europæiske initiativ Keychange, der arbejder på tværs af den internationale musikbranche med en ambition om at overkomme den skæve kønsbalance i musikindustrien.

 

De danske festivalers musikprogrammer har de senere år affødt en tilbagevendende debat om antallet af kvindelige optrædende. Det er ikke kun den danske musikbranche, der har udfordringer på området. Det europæiske festivallandskab er i udvikling, men kvinder udgør kun 20 % procent af musikindustrien, både på og bag scenen. Det har det nye europæiske initiativ Keychange sat sig for at ændre. 

 

Bag initiativet står PRS Foundation, en fond under PRS For Music der kan sammenlignes med danske KODA. Keychange er en storstilet indsats med målsætning om at skabe en mere balanceret kønsfordeling i musikbranchen. Keychange arbejder for at fremme den internationale anerkendelse af kvinders kunstneriske og økonomiske værdi i fremtidens musikindustri. 

 

Som led i denne indsats har Keychange taget initiativ til en international sammenslutning af festivaler. Festivaler har forpligtet sig til at arbejde mod at præsentere et program med 50/50-fordeling af mænd og kvinder i 2022. Keychange har i løbet af kort tid indgået mere end 100 aftaler med musikarrangører. På listen figurerer festivaler som Bestival, By:larm, Reeperbahn og Eurosonic 

 

Den skæve kønsbalance vil ifølge Keychange ikke ændre sig, medmindre der skabes fælles handling. Men da initiativet så dagens lys var det ikke uden en vis grad af skepsis. Initiativet blev kritiseret som en ren symbolsk handling, der nok har signalværdi, men ikke gør en egentlig forskel. Dertil kommer den ifølge Keychange udbredte fejlslutning, at der er færre kvindelige end mandlige talenter. Det giver ifølge Keychange gødning til misforståelsen, at kvindelige talenter er snarere undtagelsen end reglen på festivalernes programmer. Måden, hvorpå Keychange forsøger at komme denne misforståelse til livs, er ved at øge indsatsen for at give kvinder mere sceneplads og bane vejen for flere talentudviklingsprogrammer målrettet kvinder. 

 

Det er ifølge Keychange nødvendigt, at musikindustrien er aktiv i denne indsats for at blive bedre til at inkludere kvinder, hvis musikindustrien skal have det fulde udbytte af talentmassen. En god kønsbalance har altså også et kvalitetsmæssigt sigte. 

På Dansk Lives efterårsseminar i Silkeborg, skal vi møde Francine Gorman, der præsenterer initiativet. Francine er musikjournalist og har tidligere været tilknyttet NOMEX – det fælles nordiske musikeksportinitiativ – og er hyppig gæst i Danmark.