Orientering og opfølgning på Coronavirus

Nyheder – 13 marts 2020

Dansk Live følger udviklingen nøje og har samlet relevante udmeldinger, tiltag, initiativer mv. målrettet koncertarrangører.

For at afbøde smittespredning af Coronavirus i Danmark har de danske myndigheder iværksat en række omfattende tiltag gældende for marts måned. Tiltagene har store konsekvenser for både borgere og erhvervs- og kulturliv, herunder landets koncertarrangører. Dansk Live følger derfor udviklingen nøje.

Til information samles her på denne side relevante udmeldinger, tiltag, initiativer mv. målrettet koncertarrangører.

Siden opdateres løbende.

___

Webinar om Coronasmitte og koncertplanlægning (Dansk Live)

Dansk Live inviterer i samarbejde med RF Experience interesserede koncertarrangører til webinar om corona og koncertplanlægning. Webinaret finder sted torsdag d. 19. marts fra kl. 13-14.

Læs mere.

___

Undersøgelse om tab ved aflyste koncerter i marts måned (Dansk Live)

For at blive klogere på de økonomiske konsekvenser har vi udsendt en kort spørgeundersøgelse, der spørger til de forventede tab ved aflyste koncerter i marts måned. Har I endnu ikke givet input, så send dem gerne via nedenstående link.

Klik her for at komme til undersøgelsen.

___

Information om arrangementer og større forsamlinger (Erhvervsstyrelsen)

Med virkning fra starten af uge 12 udstedes der forbud mod, at arrangører m.v. samler flere end 100 personer indendørs. Erhvervsstyrelsen har samlet information, spørgsmål og svar om arrangementer og større forsamlinger.

Læs mere.

___

Opdateret spørgsmål og svar om kompensationsordning for arrangører af større arrangementer (Erhvervsstyrelsen)

Der blev i forlængelse af opfordringen om at flytte eller aflyse større arrangementer med over 1.000 deltagere etableret en kompensationsordning. Ordningens indhold og krav til ansøgning kan ses via linket nedenfor. Derudover er det under afklaring, om rammerne for ordningen skal justeres som følge af den seneste udvikling.

Læs mere.

___

Spørgsmål angående udbetalte tilskud (Statens Kunstfond)

Kunstfonden modtager i øjeblikket mange spørgsmål om coronavirus/covid-19 i forhold til allerede udbetalte tilskud. Kunstfonden er i gang med at udarbejde vejledende retningslinjer, der forhåbentlig vil besvare mange af de opståede spørgsmål. Der vil snarest muligt ske orientering om disse retningslinjer.

Det vil ske på www.kunst.dk/kontakt/info

___

Information om afholdelse af generalforsamlinger (Erhvervsstyrelsen)

Mange foreninger afholder generalforsamling her i foråret, herunder en række koncertarrangører. Der er ikke hjemmel i loven til at udskyde generalforsamlingerne, og Erhvervsstyrelsen har derfor udsendt information med praktisk råd og vejledning.

Læs mere.

___

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat Holder medlemmer orienteret (Erhvervsstyrelsen og SKAT)

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus med henblik på at give virksomheder bedre likviditet.

Læs mere.

___

Koncertarrangørers vilkår i forbindelse med aflysning og udskydelse af koncerter i forbindelse med udbruddet af coronavirus (Dansk Live)

Servicen er formuleret på baggrund af notat fra Dansk Lives advokat, Sirius Advokater og er udarbejdet som information til Dansk Lives medlemmer og er altså ikke rådgivning af medlemmerne.

Læs mere.