Opfølgning på webinar med slides, Q&A og præcisering

Nyheder – 03 april 2020

Foto: Søren Rajczyk

Et nyt Webinar fandt sted torsdag den 2 april, og vi følger her op med de præsenterede slides og en skriftlig Q&A på deltagernes spørgsmål.

Dansk Live afholdt i samarbejde med KPMG og SIRIUS advokater torsdag den 2. april et webinar med fokus på hjælpepakker og en række juridiske forhold, som er relevante i forhold til den aktuelle sitation. Over 90 medlemmer og andre interesserede deltog i webinaret, der varede ca en times tid.

På grund af tekniske udfordringer var det desværre kun en mindre del af webinaret, der endte med at blive optaget, og vi har derfor kun mulighed for at dele de præsenterede slides. Se dem her.

Til gengæld har vi skriftligt besvaret de indkomne spørgsmål i en Q&A, som kan findes her.

Har I brug for yderligere rådgivning og sparring fremgår kontaktoplysninger af præsentationen.

Præcisering om at dele erfaringer

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med webinaret blev givet en opfordring til at dele erfaringer omkring håndteringen af aftaleforhold. Det blev der, fordi det er vigtigt med åbenhed og erfaringsdeling omkring tilgange, juridiske vinkler, ansøgningsmuligheder og kreative ideer til selve problemløsningen.

Det skal dog samtidig understreges, at Dansk Live aldrig ønsker eller vil opfordre eller medvirke til at dele viden og erfaringer, der kan lede til konkurrenceforvridende aktiviteter, eksempelvis prisforvridende tiltag. Det har vi tilkendegivet flere gange, og det står vi selvfølgelig fortsat ved.

Vi vil derfor gerne præcisere, at opfordringen – både den afgivne og hvad der måtte komme fremadrettet – alene går på åbenhed og erfaringsdeling om de nævnte tilgange og kreative ideer til selve problemløsningen.