Nye persondataregler fra 2018

Medlemmer – 04 juli 2017

Ny regler for håndtering af persondata

EU-landene har sat persondata på dagsordenen og i maj 2018 træder en række nye regler om persondatabeskyttelse i kraft i Danmark. Med de nye regler får registrerede flere rettigheder, mens virksomhederne tilsvarende får flere pligter at leve op til. Samtidig er der lagt op til at bøderne skærpes markant på området.

 

Vejledning

Ændringerne får betydning for alle virksomheder og organisationer, og derfor har Dansk Live udviklet en kort vejledning, der gerne skulle give

  • et overblik over persondataloven
  • et indblik i relevante emner og tematikker
  • en guide til at komme i gang med en god proces om compliance og nå i mål inden maj 2018.


Vejledningen finder du her: Håndtering af persondata


Kursusmulighed

Vejledningen er ikke udtømmende, og den kan med fordel suppleres med et kursus. Dansk Live er som forening medlem af Dansk Erhverv, som også i efteråret tilbyder en række kurser om persondata rundt omkring i landet.  

Se mere her: 


Flere vejledninger på vej

Den endelige lovgivning er endnu ikke på plads og justitsministeriet står i spidsen for at implementere lovgivningen i Danmark. Da det er et omfattende og komplekst område vil de i løbet af efteråret udgive en række supplerende vejledninger – 13 i alt – blandt andet omkring samtykke, behandlingssikkerhed, håndtering af databrud mv. 

Dansk Live holder øje med området og videreformidler relevante vejledninger, når de udgives.