Husk de nye persondataregler fra maj 2018

Medlemmer – 18 oktober 2017

Den 25. maj 2018 træder EU’s nye persondataforordning i kraft i Danmark. Med de nye regler introduceres en række udvidede rettigheder for borgerne samt en række skærpede forpligtelser for virksomheder og organisationer i forbindelse med indsamling og behandling af personoplysninger. Samtidig skærpes bødeniveauet markant.

Stort set alle virksomheder håndterer persondata i et eller andet omfang og det kan være et omfattende arbejde at kortlægge persondata og de tilhørende processer. Det vil derfor være en god ide at begynde arbejdet med at opfylde de nye regler allerede nu, for at nå i mål inden de træder i kraft til næste år.

Som en hjælp til at komme i gang har vi på denne side samlet relevante oplysninger, vejledninger og kursustilbud om de kommende ændringer til persondataloven.


Dansk Lives vejledning

Tidligere på året udgav Dansk Live en kort vejledning til de nye regler for håndtering af persondata.

Med vejledningen giver vi et hurtigt overblik over persondataloven, et mere udførligt indblik i relevante emner og tematikker samt en guide til at komme i gang med en god proces om compliance og nå i mål inden maj 2018.

Vejledningen er på 8 sider og kan læses her.


Officielle vejledninger fra Justitsministeriet

Selve lovforslaget fremsættes i løbet af efteråret og ved siden af udgiver Justitsministeriet frem mod maj næste år en række vejledninger til området – 13 i alt.

De første vejledninger er netop udkommet, herunder en generel informationspjece om databeskyttelsesforordningen. Senere følger flere vejledninger om blandt andet samtykke, behandlingssikkerhed, håndtering af brud, registreredes rettigheder mv.  

Læs vejledningerne her:


Link til kommende vejledninger tilføjes i takt med at de udgives.

Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen har også udviklet PrivacyKompasset - et website, hvor virksomhederne kan få hjælp til at efterleve de nye databeskyttelsesregler i databeskyttelsesforordningen.

 

Kursus og erfaringsudveksling

Som virksomhed kan det være en god ide at orientere sig omkring relevante persondatakurser i nærområdet. Det kan fx være at din faste eller lokale advokat eller revisor tilbyder kursus og infomøder om de nye regler.

Dansk Live har løbende informeret om relevante kurser fra Dansk Erhverv rundt omkring i landet. Desuden afholder vi selv 2 infomøder i det nye år, hvor vi dykker lidt mere ned i de specifikke brancheudfordringer.

  • Tirsdag d. 9 januar i København
  • Tirsdag d. 16 Januar i Aarhus

Se mere og tilmeld dig her


Baggrund og justitsministeriets betænkning

Selve forordningen fra EU består af 99 artikler og Justitsministeriet har som en del af implementeringsarbejdet udarbejdet en omfattende betænkning, der er udformet i samarbejde med alle ministerier.

Betænkningen består samlet af 3 bind og kan af de interesserede læses her.      

Af regeringens lovprogram fremgår det desuden, at der af Justitsministeriet fremsættes to lovforslag om persondataforordningen i løbet af oktober. 


Spørgsmål eller kommentarer

Har du spørgsmål, input eller kommentarer til området kan du kontakte Michael Nymann Folmer fra sekretariatet på michael@dansklive.dk