Nye gasregler - Husk 21 dages frist for anmeldelse

Nyheder – 26 april 2018

Mange festivaler og udendørs koncerter benytter i stort omfang flaskegas til madlavning og opvarmning, da det er en fleksibel og stabil varmekilde. Der er imidlertid kommet nye regler på området i 2018 og i weekenden (d. 21. april) trådte en pakke med 5 nye bekendtgørelser i kraft.


Væsentlige ændringer

Blandt de væsentligste ændringer i de nye bekendtgørelser er den, at midlertidige installationer nu skal anmeldes direkte til sikkerhedsstyrelsen via Virk.dk. Tidligere anmeldte man gennem installatør og/eller gasdistributør. Benytter anlægget og installationen mere end 11 kg gasflasker, skal man desuden angive navnet på gasdistributionsselskabet.

Som noget nyt, er der frist for anmeldelse senest 21 dage inden idriftsættelse.

I en overgangsperiode frem til udgangen af 2019 vil installatører dog fortsat kunne anvende de gamle regler.


Nye bekendtgørelser og vejledning

Den nye Gassikkerhedslov blev vedtaget af folketinget tilbage i januar og der udgives nu fem bekendtgørelser i tillæg hertil. For koncertarrangører mv. er den første bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer umiddelbart den mest relevante, men der kan også være andre relevante informationer i de øvrige bekendtgørelser, der vedrører fx sikkerhed for gasmateriel og gasanlæg, samt gaskvalitet og gasdistributionsselskaber.

Se mere på www.gassikkerhedsregler.dk

Sammen med Energi og Olieforum (organisation for bl.a. gasleverandørerne) er Dansk Live ved at lægge sidste hånd på en praktisk vejledning til brug af flaskegas ved udendørs festivaler og koncerter. Vi har dog afventet de nye retningslinjer og håber derfor, at vi snarest kan præsentere den endelige vejledning.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på sekretariat@dansklive.dk