Ny vejledning om terrorsikkerhed ved større arrangementer

Nyheder – 13 juni 2019

For landets mange koncert- og festivalarrangører har bekymringer for terror desværre fyldt en del de senere år. Der har været mange spørgsmål og usikkerheder omkring terrortruslen og de nødvendige tiltag og foranstaltninger.

For at komme arrangørerne i møde og hjælpe dem på vej med afklaring, har Politiets Efterretningstjeneste (PET) udarbejdet vejledningenTænk terrorsikkerhed ved større arrangementer, som udkommer i dag. Vejledning er blevet til i dialog med relevante myndigheder og interesseorganisationer, og Dansk Live har undervejs bidraget med input og forslag til vejledningens endelige udformning.


Tænk terrorsikkerhed

I vejledningen præsenteres metoder til at arbejde strategisk med terrorsikkerhedstiltag. Blandt andet rådgives der om scenarier og målsætninger for, hvordan man som arrangør kan håndtere trusler, og hvordan der kan skabes en god sikkerhedskultur i organisationen.

Som overskriften indikerer, er vejledningen dog ikke tænkt som en endelig facitliste - til det, er området alt for komplekst. I stedet søger vejledningen at inspirere til, at terrorsikkerhed tænkes ind ved større arrangementer, således at der tages stilling til, om risikoen for et terrorangreb skal medføre konkrete sikkerhedstiltag – herunder proportionale og helhedsorienterede sikkerhedsløsninger.


Værktøj til myndighedsdialog

Vejledningen skal på den måde ses som et valgfrit supplement og værktøj til den pågående myndighedsdialog i forbindelse med planlægningen af større arrangementer. På musikområdet kan vejledningen også ses som et supplement til den overordnede sikkerhedsvejledning (Vejledning omkring sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.lign), som er blevet revideret i løbet af 2018, og som forventeligt udgives inden længe.

Forhåbentlig vil PETs nye vejledning give indsigt og afklaring i forhold til terrorsikkerheden og give bedre plads til arbejdet med de mange andre sikkerhedsområdet, som også hører sig koncert- og festivalafvikling til.


(Bemærk at vejledningen er tilgængelig i ashx-format. Hvis I ønsker at gemme den som PDF, kan man ændre filformatet til .pdf i stedet for .ashx)