Ny rapport om oplevelsesøkonomiske centre med bidrag fra Dansk Live

Nyheder – 10 august 2018

Flere kommuner bruger i stigende grad oplevelsesøkonomiske aktiviteter som et strategisk værktøj til at drive en positiv udvikling af lokalområdet. Med udgangspunkt i regeringens planlovsaftale ’Danmark i en bedre balance’ fra 2016 har en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra Erhvervsministeriet, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet samt otte kommuner, derfor undersøgt barrierer og muligheder for at udvikle stærkere oplevelsesøkonomiske centre i Danmark. 

Arbejdsgruppens rapport og anbefalinger er for nyligt udkommet og er tilgængelig på Erhvervsministeriets hjemmeside.

 

Praktiske vilkår og 16 anbefalinger

Med udgangspunkt i planloven har arbejdsgruppen i deres arbejde fokuseret på følgende praktiske områder: 

  • Adgangsforhold 
  • Planlægning 
  • Reguleringsmæssige rammer 
  • Samarbejdsformer


Resultatet er en beskrivende rapport indeholdende 16 anbefalinger. 

Dansk Live har sammen med andre organisationer og arrangører bidraget til arbejdsgruppens undersøgelser. Her har vi blandt andet lagt vægt på de uhensigtsmæssige regler omkring forsikring af frivillige og behovet for at styrke retningslinjerne for det lokale samarbejde om beredskab og terrorsikring. Rapporten beskriver desuden den uens praksis omkring certificering af mobile konstruktioner i Danmark og de omkringliggende lande. Der pågår i øjeblikket en evaluering af certificeringsbekendtgørelsen, og Dansk Live har netop bidraget til evalueringen denne.  

 

Gode anbefalinger

Blandt de 16 gode anbefalinger vil Dansk Live gerne fremhæve følgende 2:

Anbefaling vedr. forsikring af frivillige

"Der bør kigges på, om arbejdsskadesikringsreglerne for frivillige i foreninger kan forenkles, så området bliver mere gennemskueligt for foreninger og organisationer, der for eksempel ønsker at afholde større arrangementer." 


Anbefaling vedr. lokalt samarbejde om beredskab og sikring

"Der kan i forbindelse med terrorsikring med fordel etableres en tæt og lokal dialog mellem de sikringsansvarlige og politiet frem for gennem standardiserede løsninger eller nye detaljerede vejledninger. De gode erfaringer med en forhåndstilkendegivelse fra politiet med forbehold kan med fordel udbredes."

Dansk Live værdsætter anerkendelsen af de aktuelle problemstillinger omkring arbejdsskade af frivillige foreningsmedlemmer og vil naturligvis arbejde videre med henblik på at løse dette. Derudover har vi gennem Justitsministeriets følgegruppe en god og konstruktiv dialog med politiet og myndighederne omkring sikkerhed og beredskab. Blandt andet er Dansk Live særdeles aktive i den pågående revidering af sikkerhedsvejledning for festivaler og udendørs musikarrangementer.  

 

Vil gerne mødes igen

Som afslutning anbefaler arbejdsgruppen, at kredsen af kommuner og ministerier mødes igen efter 12 måneder for at følge op på rapportens anbefalinger og få en status på udbredelsen af erfaringer. I Dansk Lives optik er det helt centralt, at oplevelsesøkonomiske virksomheder, herunder spillesteder og festivaler, sikres optimale rammer og anerkendes for deres værdi og bidrag til lokalsamfundet. Derfor følger Dansk Live naturligvis området tæt og vil bidrage til at udbrede rapportens konklusioner og anbefalinger overfor relevante myndigheder.

Er der spørgsmål eller kommentarer til Dansk Lives interesse og bidrag til arbejdsgruppen kan Michael Nymann Folmer fra sekretariatet kontaktes på michael@dansklive.dk