Ny indsats skal løfte talent og diversitet i livemusikken

Indsatser – 23 januar 2018

Med et nyt, ambitiøst projekt sætter Dansk Live i samarbejde med Tuborgfondet fokus på talentudvikling og diversitet i livemusikken.

En række unge talenter fra arrangørmiljøet skal sammen igennem et talent – og mentorforløb under navnet Live Talent. Derudover vil projektet bestå af en række dialogmøder med aktører fra musikbranchen samt vidensamling– og deling. Med indsatsen er det ambitionen, at bidrage til forandringer mod en mere mangfoldig musikbranche.

Morgendagens talenter
Live Talent-programmet giver unge med forskellige baggrunde mulighed for at stifte bekendtskab med fx planlægningen af en festival, hvordan man driver et spillested og de vil få indblik i programlægning, sponsoraftaler, lyd, lys og teknik og andre elementer i arbejdet som livearrangør.

Dansk Live er optaget af at understøtte fremdrift i musikbranchen, og vi ved, at mangfoldighed kan medvirke til vækst og innovation. Som organisation skal vi være med til at sikre kvalitet – og hvis talentet og viljen er der, skal der være lige muligheder for at komme til.

Ved at give unge, spirende talenter en direkte adgang til og et netværk i branchen, kan vi få en mere mangfoldig talentmasse fremover.Det kan være nyttigt at kigge lidt udenfor de vante rammer, når man eksempelvis skal finde den næste lydmand, booker eller sikkerhedschef til fremtidens spillesteder og festivaler” siger Maren Astrup, Kommunikation- og souschef i Dansk Live.

”Tuborgfondet støtter hvert år masser af spillesteder og foreninger med nyt lydudstyr, fordi vi tror på, at der opstår masser af fællesskaber netop gennem musik. Men der er en skæv fordeling i musikbranchen. Derfor vil vi sammen med Dansk Live arbejde for en mere mangfoldig musikverden. Og det gælder både foran- og bagved scenen,” fortæller Anne-Marie Skov direktør i Tuborgfondet.

Debatmøder og konkrete forslag

Sideløbende med talentprogrammet vil der i 2018 blive afholdt en række debatmøder, som skal undersøge, hvordan vi får en mere mangfoldig musikbranche. Møderne vil blive afholdt over hele landet - på spillesteder og i forbindelse med sommerens festivaler. Mens debatmøderne kan bidrage til mere viden om muligheder og barrierer kan Live Talent forløbet være et aktivt redskab til at motivere i de tidlige led af fødekæden.

Til morgenmøde med Dansk Live og Girls Are Awesome. Foto: Nicolas Dalby.

Om Live Talent

Live Talent er målrettet dygtiggørelsen af nye, unge arrangører, som bidrag til et mangfoldigt rekrutteringsgrundlag for fremtidens musikorganisationer, spillesteder og festivaler. Live Talent henvender sig til arrangører i musikbranchen i alderen 17-25 år, der ønsker en indføring i musikbranchen og vil bestå af to elementer, kursusforløb samt mentorforløb.

Formålet er at understøtte og udvikle et mangfoldigt hold af unge talenter, der har ambition om at arbejde som livemusik-arrangører, og styrke deres netværk i et støttende og alsidigt arrangørfællesskab på tværs af landet. Der tages udgangspunkt i de forskellige elementer ved at være livearrangør, og forløbet kombinerer indblik og hands-on læring med unikke muligheder for at se bag scenetæppet hos forskellige spillesteder og festivaler.

Kursusdelen styrker deltagernes jobmuligheder gennem kompetenceudvikling og brancheerfaring og viden, mens passion omsættes til reel erhvervserfaring. Samtidig giver mentordelen en mulighed for at fastholde de unge talenters tilhørsforhold til den etablerede branche og skaber en direkte relation til en nøgleaktor i dansk musikliv.

Fakta

Projektet er initieret af Dansk Live med støtte fra Tuborgfondet og er en del af en større og længerevarende indsats for en mere mangfoldig musikbranche, som organisationen siden 2016 har haft fokus på. Sammen med en række andre musikorganisationer søsatte Dansk Live en undersøgelse af kønsbalancen hos en række musikorganisationer. Undersøgelsen viste en stor skævhed på mange områder. Indsatsen vil arbejde med diversitet indenfor køn, etnicitet, alder og geografi.

Debatmøder og andre aktiviteter vil finde sted i løbet af 2018 og Live Talent forløber i efteråret 2018, følg med på Dansk Lives platforme for info om indhold og tilmelding.