Ny betalingslov og nye billetgebyrer

Nyheder – 05 januar 2018

Pr. 1. januar 2018 må forretninger ikke længere opkræve et kortgebyr hos forbrugeren, når der handles i butikker og på nettet. Samtidig har en række billetoperatører ved årsskiftet valgt at indføre en række nye gebyrer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er netop kommet med en ny vejledning til området og Dansk Live er ved at undersøge om disse nye gebyrer stemmer overens med loven og vejledningen.


Ny betalingslov og vejledning

Ved årsskiftet er den nye betalingslov trådt i kraft i Danmark. Med loven følger bl.a. den ændring, at forretninger som hovedregel ikke længere må opkræve et særskilt gebyr, når en kunde betaler med et betalingskort. Dette gælder både for fysiske forretninger og for forretninger på internettet.

I praksis betyder det, at når en kunde benytter et betalingskort i en fysisk forretning eller på nettet, så må forretningen ikke særskilt opkræve et gebyr af kunden for at anvende kortet som betalingsmiddel. Dette gælder i hele EU, men dog ikke, hvis der anvendes firmakort til at betale købet.  

I tillæg til loven er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kort før jul kommet med en vejledning til forretningers opkrævning af gebyrer. Vejledningen er ganske kort og af det sidste afsnit omkring ’Administrationsgebyrer og lignende’ fremgår følgende:

”De nye regler omfatter ikke administrationsgebyrer, ekspeditionsgebyrer og driftsgebyrer, som en forretning opkræver uafhængigt af betalingsform. 

Men forretningen må ikke omgå forbuddet mod opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort. 

Det afgørende er ikke, hvad en forretning kalder et gebyr, som de opkræver hos kunden. Det afgørende er, om gebyret opkræves for kundens anvendelse af betalingskort.”

Hele vejledningen kan læses her.


Uklart om nye billetgebyrer lever op til vejledningen

Op til og i forbindelse med årsskiftet har flere billetudbydere hver især valgt at indfør nye gebyrer på billetsalget i tillæg til de eksisterende billetgebyrer samt andre gebyrer for f.eks. særlige typer af billetter eller forsendelser. Der er blandt andet indført ordregebyrer, håndteringsgebyrer og bokinggebyrer, der skal bidrage til at dække omkostninger forbundet med håndteringen af betalinger.

Gebyrerne er indført stort set samtidig med at loven er trådt i kraft, og det er uklart om disse gebyrer lever op til bestemmelserne i vejledningen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Derfor vil Dansk Live bede styrelsen om en uddybning ift. dette.

Har i input eller kommentarer til de nye gebyrer er i velkommen til at kontakte Michael Nymann Folmer på michael@dansklive.dk