Ny analyse af danskernes forhold til kultur

Nyheder – 06 marts 2019

Få politikområder er så fattige på tal og statistisk viden som kulturpolitikken. Derfor er en række af kulturlivets organisationer gået sammen om at finansiere en analyse af danskernes forbrug og forhold til kulturen. Dansk Live har bidraget til analysen og er tilfredse med resultatet.

Kulturen bliver i analysen gransket på egne betingelser og ikke i en komparativ model. Det er med andre ord ikke et valg imellem kunst og kultur og flere pædagoger i børnehaverne de interviewede er blevet stillet over for. Denne tilgang giver et klart blik på danskernes forhold til, og berøring med, kunst og kultur.

Og så giver det tillige et billede af hvilken rolle danskerne mener at kunsten og kulturen bidrager med til lokalområdet, dannelsen og for børns udvikling.

Klassisk Kulturopfattelse

Undersøgelsen viser, at danskernes opfattelse af kultur er overvejende klassisk. Adspurgt til hvilke kulturelle tilbud der forbindes med kultur svarer 76 pct. Museer, mens 57 pct. svarer kulturfestivaler, der både kan defineres som film- og musikfestivaler. Tilsvarende svarer 54 pct. at spillesteder og koncerter i deres opfattelse er kultur.

Den fulde analyse der kan læses her viser dog også tydeligt, at danskerne tillægger kulturen stor lokal værdi. 65 pct. svarer ja til udsagnet Lokale kulturoplevelser er med til at gøre mit lokalområde til et bedre sted at bo. 64 pct. svarer ja til udsagnet Lokale kulturoplevelser gør mig stolt af mit lokalområde.