Musikpolitisk stormøde: visioner for musikken i en ny musikhandlingsplan

Nyheder – 05 september 2018

Dansk Live deltog tirsdag den 4. september i kulturminister Mette Bocks stormøde for musikken. Ministeren havde inviteret en række af musiklivets organisationer til et møde for at samle inputs til den kommende musikhandlingsplan.

  Udgangspunktet for ministeren var, som forventet, at der ikke bliver tilført yderligere midler til området, men at eventuelle ændringer skal ske som omprioriteringer imellem de områder der bliver tilført supplerende midler i den nuværende musikhandlingsplan.

Kulturministeren meddelte desuden, at hun ikke ser grund til store ændringer rent økonomisk, men at fokus for indsatsen måske skal justeres. Ministeren var imødekommende overfor forslag, men gjorde det samtidig klart, at opjustering af finansieringen til et enkelt område ville være ensbetydende med nedjusteringer inden for andre.

For det danske musikliv er det positivt, at der fortsat er blik for nødvendigheden i et særligt fokus på enkelte områder inden for musikken. I den seneste musikhandlingsplan har fokus været på talentudvikling. Der er fortsat et stort behov for, at vi i det danske musikliv gør noget særligt for udviklingen af vores talenter inden for musikken.  

Regeringens sparekrav til hele den offentlige sektor gør, at der ikke kan tilføres midler til området. Det er forventeligt og beklageligt. At ministeren gør det klart, at bedre vilkår for nogle vil betyde ringere vilkår for andre skaber ikke et ønskværdigt scenarie. De implicerede parter efterlades i en situation hvor succeskriteriet bliver at fastholde den nuværende finansiering – og det kan hæmme nytænkning og visionslyst.

Dansk Lives opfordring til ministeren er, at en kommende musikhandlingsplan sikrer følgende:  

  • At levende musik er tilgængeligt for alle og at der findes spillesteder jævnt fordelt over hele landet.
  • At udvikling af danske talenter fortsat prioriteres, så der også fremover er et musikliv med nyskabende musik med stort potentiale her i landet.
  • At spillestederne kan bidrage yderligere til udvikling og succes for dansk musik i udlandet ved at være afsættet for kommerciel såvel som kunstnerisk karriereudvikling.
  • At der sikres mulighed for et længerevarende arbejde i formidlingen af talenter
  • At spillestederne kan udvikle og præsentere koncerter der favner det alsidige musikliv og være et vindue mod verden igennem præsentation af nye scener og igennem præsentation af internationale koncerter.
  • At organisationerne bag koncertaktiviteterne sikres de bedst mulige vilkår for udviklingen af frivilligheden i det danske musikliv.
  • At spillestederne kan præsentere musik og koncertbegivenheder på et højt, professionelt niveau.
  • At spillestederne tilskyndes til at have fokus på mangfoldighed og diversitet i deres programlægning og organisation.  

Da regeringen er i mindretal skal stemmerne til at gennemføre planen hentes udefra. På mødet med musiklivet deltog foruden ministeren kulturordførere fra Konservative, Venstre og Alternativet, ligesom Orla Hav (S), formand for folketingets kulturudvalg. Hvordan planen i sin endelige form bliver gennemført står endnu hen i det uvisse.