Musik er ikke støj: til dialogmøde om forskrift for udendørs musikarrangementer i Københavns kommune

Nyheder – 06 september 2018

Dansk Live deltog med en række af byens arrangører og lokaludvalg på et dialogmøde om forskrift for udendørs musikarrangementer i København, tirsdag den 4. september.

På mødet præsenterede Københavns Teknik- og miljøforvaltning nogle interne undersøgelser, foretaget på pladser under sommerens musikarrangementer, herunder publikums opfattelse af lyd og støj, og fremstillede scenarier for alternativer til den nuværende forskrift.

Den omstridte forskrift indeholder blandt andet et krav om lydgrænser på mellem 60 og 70 dB(A), hvor 69 dB(A) svarer til almindelig samtale. Det har naturligvis vakt bekymring blandt de københavnske arrangører, som finder det vanskeligt at afvikle gode musikarrangementer med så lav en lyd.

Find forskrift for udendørs musikarrangementer HER

Kort fortalt var der på mødet bred enighed om, at man skal gøre hvad man kan for at begrænse uhensigtsmæssig støj i gaderne, dag og nat, det kan vi kun være enige i!

Dansk Live mener ikke, at det er de københavnske arrangører som forårsager gener ved uhensigtsmæssige støj. Det gør i stedet en kombination af flere faktorer herunder metrobyggeri, trafik, sportevents, spontane fester og et generelt øget niveau af aktivitet og liv i gaderne - en udvikling, vi på mange måder hilser velkommen i København! Det har naturligvis også har sine udfordringer for borgerne, og vi er enige i, at der skal være plads til alle.

Musik er ikke støj!

Det er imidlertid de velafviklede musikevents, som forskriften risikerer at ramme. Det er de mange professionelle musikarrangører, events og festivaler som skaber gode oplevelser for byens borgere og liv i byen, som den nuværende forskrift utilsigtet risikerer at skabe vanskeligere forhold for.

Arrangementer hvor arrangørerne, i langt de fleste tilfælde, har god dialog med myndigheder og borgere, varsler naboerne, og overholder allerede vedtagne lydgrænser og tidspunkter for start og slut - der kan da heller ikke dokumenteres ret mange klager i forhold til disse festivaler og musikevents, hvad vi har kendskab til. Dét som borgerne og lokaludvalgene føler sig generede af, er i overvejende grad nattelivs støj fra mennesker i gaderne.

Dansk Live mener derfor ikke, at man skal nedsætte rigide støjgrænser på 60 - 70 dBa. Det er ikke realistisk, at kunne afholde musikarrangementer med den grænse, og samtidig give publikum en god musikoplevelse.

Musikstrategi i stedet for støjgrænse

Københavns kommune bør i stedet arbejde på en overordnet musikstrategi, som kan understøtte et levende musikmiljø. I udviklingen af en sådan strategi, bør man inddrage de aktører som arbejder med musikken til dagligt, både organisationer, spillesteder og festivaler, musikskoler mm., men også de musikmiljøer som findes i hele byens rum, og som ofte går under radaren i kommunens musikpolitiske arbejde, det kan fx. være de kommercielle producermiljøer, undergrundsradioer og urbane musikgenrer.


Der bør arbejdes med en fleksibel tilgang til arrangementer, hvor man indtænker områder med spidsbelastning, det kunne fx. være indre by og Islands Brygge, hvor borgerne her føler sig særligt belastede af støj fra spontane fester og generelt nattelivs støj.

Man bør samle en plan for hvor man gerne vil bevæge sig hen, med musikken i centrum, og se på hvor der er flest arrangementer, og fordele pladsen, uden at det går ud over arrangørers kreative påfund for brug af byens rum, eller morgendagens musik- og eventidémagere, som ikke skal begrænses i deres ønske om, at lave gode musikoplevelser, af rigide planer.

Rigtig mange af byens borgere nyder en mindre koncert på byens pladser, unge går til tecno raves i gamle bunkere, eller nedslidte pladser, et bredt spektre nyder at høre jazz i byens parker - men en stram forskrift kan scenariet være, at disse arrangementer ikke længere er mulige at afholde.

Mange festivaler opstår på steder, hvor arrangøren har opdaget et nyt sted som egner sig til lige netop denne særlige genre og stemning i musikken. Det skal vi ikke begrænse, men vi kan via god dialog med myndighederne, sørge for, at samme område ikke skal lægge plads til hele tiden.

Forskriften next step  - den politiske proces

På mødet kunne Teknik- og miljøudvalget informere om, at forløbet herfra bliver følgende:

Forslag til ny forskrift behandles i TMU, november

Ny forskrift sendes i høring, november- januar

Endelig vedtagelse af ny forskrift i Borgerrepræsentationen, marts 2019

Forventes træde i kraft i april 2019

Det vil derfor være relevant, at alle arrangører og aktører, som har input om forskriften og musikken i byen, byder ind ved at sende høringssvar, når dette annonceres.

Man kan desuden løbende sende sine input til TMU og Kultur- og fritidsforvaltningen.