Motivation og fastholdelse af frivillige på Efterårsseminaret

Arrangementer – 13 september 2018

Frivillig opbakning og støtte til afvikling af koncerter er helt centralt for mange koncertarrangører, og for mange af Dansk Lives medlemmer er frivillighed et værdifuldt aktiv og en stor del af hverdagen. Derfor er et af de tilbagevendende temaer på Dansk Lives seminarer ofte frivillighed. Og ingen undtagelse denne gang, når vi til Efterårsseminaret igen sætter fokus på emnet og berører et af de mange aspekter ved frivillig ledelse og koordinering.    

Hvor vi på Årsmødets velbesøgte workshop i Esbjerg satte fokus på ledelse af frivillige, vil vi denne gang dykke lidt dybere ned i de motivations- og fastholdelsesaspekter, der er afgørende for at få succes i det praktiske arbejde med frivillige. Vi har denne gang kun en time og det er ikke en forudsætning, at man deltog i workshoppen på Årsmødet.

 

Indsigt og udvikling i fællesskab

Hvilke motiver og bevæggrunde har de frivillige for at bidrage? og hvordan kan man som arrangør blive bedre til at identificere disse motiver? Hvordan sikrer man, at der er motiverende strukturer i organisationen? og hvordan arbejder man konkret med motivationen i praksis? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil arbejde med i løbet af den time, hvor sporet løber. Vi vil indledningsvis fortælle lidt om de teoretiske aspekter, men giver naturligvis også plads til, at man som spillested og festival kommer på banen og dele gode erfaringer, konkrete udfordringer og løsninger i forhold til arbejdet med at motivere og fastholde de mange frivillige. 

 

Begejstringen der bevæger os

Motivation er bogstaveligt talt bevægelse, og en af de stærkeste kilder til bevægelse er begejstring over udvikling. Det kan være udvikling på egne vegne eller andres vegne, eller fordi man oplever en udvikling i organisationen eller det omkringliggende samfund i retning af normer og værdier, som man som selv tror på og værdsætter.  Motiver for at bidrage kan på den måde både være altruistiske, egiostiske, og normative, og det er afgørende, at man som arrangør får styr på de rutiner der underbygger og anderkender motivationen, og bryder med dårlige vaner, der måske er blevet etableret, fordi man har en forkert opfattelse af bevæggrunde blandt de frivillige.

 

Motivation, fastholdelse og videreudvikling 

I løbet af timen vil vi derfor arbejde med værktøjer der kan bestemme forskellige motivationsfaktorer. Efterfølgende vi i fællesskab dele erfaringer og gode cases der kan konvertere denne indsigt til nye motiverende vaner, strukturer og praksisser i arbejdet med at styrke fastholdensen af de frivillige. Afslutningsvis vil vi lægge op til en drøftelse af muligheder og efterspørgsel af emner på frivilighedsområdet, som vi sammen kan arbejde videre med på kommende semniarer og måske gå i dybden med i mellem.

Vi håber at motivation og fastholdelse af frivillige står højt på jeres dagsorden og vi ses i Silkeborg d. 4.-6. oktober 2018. Læs hele programmet og tilmeld dig på www.tilmeld.dk/silkeborg18