Medlemsforum 2019

Arrangementer – 09 november 2018

Smukfest og Capri lægger endnu engang lokaler til Medlemsforum, hvor praktikerne mødes og udveksler gode erfaringer.

Weekenden d. 18.-20. januar 2019 samles praktikerne blandt Dansk Lives medlemmer nok engang til Medlemsforum i Skanderborg.

At planlægge og udføre en festival med mange gæster er både en stor og logistisk opgave. Det involverer mange processer og i planlægningsfasen indgår en række elementer, som publikum helst ikke skal tænke over, når først festivalen kører. Det er ikke bare lys, lyd og scene, men også campingforhold, el, vand og kloakering samt sikkerhed og godt arbejdsmiljø undervejs. Derudover er der også fokus på at få tilgængelighed, affaldshåndtering og miljøbelastning til at spille.

Medlemsforum er stedet hvor centrale elementer i både planlægning og udførsel kan vendes med kollegaer fra andre festivaler. Vi mødes i faglige grupper og dagsordenen varierer imellem de forskellige grupper. Fælles for grupperne er, at det er det praktiske og udførende perspektiv, der er for øje. Det er således vidensdeling og erfaringsudveklsing med fokus på at få tingene til at fungere bedst muligt.

Fora

Der vil være mulighed for at deltage i følgende fora

 • Arbejdsmiljø
 • Grej, herunder
  • El
  • VVS
  • Grøn Stue
 • Sikkerhed
 • Tilgængelighed
 • Spillestedspraktik
 • Salg og boder


Tilmelding

Der er åbent for tilmeldingerne og tilmelding sker her

Husk at der er frist for tilmelding søndag d. 9 december. 
Kort info om de forskellige spor

Arbejdsmiljø

I arbejdsmiljøforum drøfter vi aktuelle tiltag og erfaringer med arbejdsmiljøarbejdet og -organisationen. Er der kommet nye regler eller procedurer som festivalerne skal være opmærksom på? Tages arbejdsmiljø seriøst af alle i organisationen? Erfaringer fra den port, som desværre væltede under Smukfest 2018 og med skade til følge. Generel håndtering og opfølgning med politi og arbejdstilsyn. Evaluering af fælles brug af piktogrammer. Erfaringer fra Smukfest tiltag i 2018 som fx plakatsøjler, små ting på bordene i kantine m.m. Flemming Vind Christiansen fra Smukfest er tovholder og har du gode ideer eller emner til dagen kan han kontaktes på flch@via.dk

 

Grej mv.

Grejforum er stedet hvor ALT kan tages op. Vi snakker pladsindretning, materiel, leverandører, gode ideer og fælles udfordringer og hvad vi ellers har på hjertet. Eksempler på gode ideer og cases som kan tages op: Nudging i Skanderborg-tattoo. Klistermærker på telte der kan genbruges. Grønne vagter på camping. Status på fælles piktogrammer? Erfaringer med at publikum tager campingudstyr med hjem. Pia Egholm-Lind fra Roskilde festival er tovholder og modtager gerne gode ideer på mail pia.isabell@roskilde-festival.dk

Der vil som altid være mulighed for at arbejde i mindre grupper. I år vil der blive netværk

 

Sikkerhed

I sikkerhedsforum drøfter vi erfaringer med sikkerhedsarbejdet, og evaluerer herunder på årets festivaler (bordrunde). Aktuelle emner kan tages op, og der vil også være tid til at drøfte revideringen af den officielle ’Vejledning omkring sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.lign.’ Programmet tilrettelægges i samarbejde mellem Jelling, Smukfest/Grøn, Roskilde Festival og Dansk Live. Har du input til gode emner eller ideer, kan Michael Folmer Wessman fra Dansk Live kontaktes på michael@dansklive.dk

 

Spillestedspraktik

Sidse år satte vi fokus på spillestedsproduktion og vi følger op i år. Her drøfter vi teknik og produktionsforhold ifm. afvikling af koncerter og arrangementer på spillesteder mv.

 

Tilgængelighed

Vi forsøger igen i år at få sat gang i tilgængelighedssporet, og Sarah Theibel fra Sølund Festival vil være tovholder på dette. der er udarbejdet et selvstændigt program for dette fora, som kan læses her. Har du input til sporet kan Sarah kontaktes på sarah@solundfestivalen.dk

 

Salg og boder

Endelig er der er blevet efterspurgt et forum hvor man kunne dele erfaringer med boder og boder på pladsen. Hvilke udfordringer er der, hvordan organiseres det bedst, hvilke myndigheder skal man have styr på , fx fødevarer, installationer, arbejdsmiljø, godkendelser fra kommunen mv.