Live Talent besøger Klaverfabrikken

Nyheder – 26 september 2018

Daglig leder ved Klaverfabrikken Jens Jepsen. Foto: Søren Rajczyk

I weekenden forløb fjerde kursusgang på Live Talent. Denne gang fandt forløbet sted på Klaverfabrikken i Hillerød hvor dagens tema var økonomistyring og partnerskaber. Talentholdet startede ud med at møde daglig leder ved Klaverfabrikken Jens Jepsen, der fortalte om det regionale spillested. Holdet blev vist rundt på området for at høre mere om foreningsfællesskabet, der er omdrejningspunktet på Klaverfabrikken.

Klaverfabrikken har et fokus på tværkunstneriske fællesskaber og driver blandt andet en kostumebank, en billedskole og en dramaafdeling. Det indebærer at der er mere 250 frivillige tilknyttet på tværs af generationer, etnicitet og faglige kvalifikationer. Jens Jepsen forklarede hvordan dette skaber unikke muligheder for samskabelse og nyt liv i de musikalske aktiviteter. Det har blandt andet skabt grobund for spillestedets tilbagevendende begivenhedsrække MAM – Mad og Alverdens Musik. Her går flere underafdelinger på Klaverfabrikken sammen om at skabe et fuldendt koncertformat i præsentationen af forskellige genrer indenfor verdensmusikken.

Foto: Søren Rajczyk

Økonomistyring og budgettering 

Dagens førte oplæg blev afholdt af Rikke Krog, der til dagligt er økonomichef ved Space10 og ArtRebels. Rikke har desuden været økonomichef ved Trailerpark Festival fra 2012 – 2016 og har sidenhen også undervist i økonomi ved Rytmisk Musikkonservatorium.

Udgangspunktet for oplægget var at undervise deltagerne i økonomistyring og give dem et overblik over relevante redskaber til lettere at strukturere og anvende budgetter i praksis. Alt for mange nye arrangører har enten økonomisk berøringsangst eller opfatter økonomistyring som en kedelig faktor. Dagens formål var deraf at motivere deltagerne til at anvende økonomistyring i praksis. Der blev snakket variable og faste udgifter, likviditet og fremvist eksempler på enkle og anvendelige budgetter. Det indebar et fokus på indtægtsmuligheder, struktur, teknik og metode ved budgetopbygning. Der blev også anbefalet effektiv software til lettere at styre økonomien ved koncerter og arrangementer.

De fleste af deltagerne har deres egne projekter omkring i landet og fik vigtige input til hvordan effektiv økonomistyring viser professionalisme og samtidig giver frirum til at være kreativ og udvikle nye initiativer.Deltagerne fik et indblik i hvordan økonomistyring er et nødvendigt redskab til at blive mere konkret og til at få overblik over egne projekter. Afslutningsvis blev der tid til at høre mere om konkrete om samarbejdsaftaler og økonomiske situationer ved Trailerpark og Space10. Det fungerede som en perfekt overgang til dagens næste tema om partnerskaber. 

Rikke Krog fra Space10 fortæller om økonomistyring. Foto: Søren Rajczyk

Foto: Søren Rajczyk

Partnerskaber og samarbejdsaftaler 

Dagens andet oplæg blev præsenteret af Amanda Baun - grundlægger af pladeselskabet Back To Future Sounds. Selskabet har gjort sig bemærket ved at anvende en række nyskabende metoder i formidlingen af ny musik. Herunder innovative samarbejder med kommercielle partnere. Back To Future Sounds har blandt andet udgivet en EP gennem mediet Tinder, hvor publikum matcher med artisten for at få adgang til musikken. Samtidig afholder selskabet aldrig to koncerter det samme sted, hvilket har fordret til konstant at udnytte byens rum på alternative måder.

Amanda Baun startede ud med at fortælle hvordan selskabets alternative tilgange til musikformidling, har fået hende på sporet af mulighederne ved innovative samarbejdsaftaler. Flere brands søger hen mod musikbranchen og de er specielt tiltrukket af muligheden ved samarbejde i alternative medier og sammen med innovative koncertarrangementer. Det indebar en del relevante spørgsmål fra deltagerne knyttet til hvordan man som kulturskaber indgår aftaler med kommercielle partnere uden at gå på kompromis med kunstnerisk frihed.  

Her blev det også slået fast at kommercielle partnerskaber ikke nødvendigvis indebærer at sælge ud til store selskaber eller gå på kompromis med værdierne i et givent projekt. Ofte ønsker potentielle partnere at være kreative i deres partnerskaber og bevare autenticitet.  Oplægget gav derfor inputs til hvordan man kan være kreativ med brands og sponsorater og dermed opmå en situation hvor begge parter er tilfredse. Deltagerne blev inspireret til at tænke på blandt andet te-producenter, blomsterforretninger og malerfirmaer, der ville kunne understøtte festivaler og koncertoplevelser. Der kan ofte være en kreativ fordel ved at kunne præsentere musikken ind i en anden kontekst. 

Amanda Baun fra Back To Future Sound fortæller om partnerskaber. Foto: Søren Rajczyk

Foto: Søren Rajczyk

Efter at have præsenteret en masse projekter hvor kommercielle brands med succes blev matchet med koncerter og artister, blev talentholdet stillet en mindre case hvor de aktivt selv skulle udvikle en partneraftale. Det affødte mange spændende muligheder for hvordan man kan inddrage partnere i sine arrangementer. Dagens andet oplæg gav dermed deltagerne en del inspiration til hvordan de med fordel kan inkorporere samarbejdsaftaler i deres egne projekter.

Refleksioner over dagens program

De sidste timer på dagens Live Talent blev tradition tro brugt til workshop hvor dagens oplæg og inputs blev diskuteret og reflekteret. Her blev der blandt andet snakket om Klaverfabrikkens unikke frivilligånd og det meget stærke fællesskab omkring spillestedet. Mange af deltagerne har haft svært ved at rekruttere frivillige til deres egne festivaler og koncerter. Her er Klaverfabrikken blevet et inspirationspunkt for hvordan man opbygger en frivillig-platform omkring et fælles projekt.

Der var samtidigt fælles konsensus omkring relevansen ved dagens undervisning i økonomistyring og partnerskaber. Oplæggene var direkte anvendelige i deltagernes nuværende projekter og der blev yderligere udtalt at flere deltagere med fordel kunne have anvendt denne viden for lang tid siden. Dermed var fjerde kursusgang på Live Talent med at belyse et vigtigt, men ofte overset tema blandt nye arrangører.

Live Talent vender tilbage fredag d. 5. oktober hvor deltagerne skal med til Dansk Lives Efterårsseminar i Silkeborg. Dagen efter tager holdet direkte til Radar i Aarhus hvor de møder lokale arrangører bag det Turkise Telt, Aarhus Volume og Spark Festival. Der bliver lagt op til endnu en relevant kursusgang med fokus på organisering og struktur fra lille arrangørnetværk til erfaren organisation. 

Foto: Søren Rajczyk

Foto: Søren Rajczyk