Ledsagerbehov


Adgang til en koncert eller en festival kan for handikappede ofte være betinget af, om man kan medbringe en eller flere hjælpere.

Udlevering af bånd

Som handicappet kan man i nogen tilfælde få en hjælper gratis med ind. Det kræver for det første at den handicappede kan fremvise en gyldig ”Disabled with Companion”- billet eller et gyldigt Check-In kort. For det andet skal den handicappede enten kunne fremvise et gyldigt Ledsagekort eller være noteret på den gældende liste over henholdsvis handikappede og handikapmedhjælper.

Hjælperen skal have samme slags bånd, som den handicappede. Både den handicappede selv og hjælperen skal være til stede, når de får bånd.

Husk at der kan være tale om både synlige og skjulte handicaps, og man derfor ikke umiddelbart kan se på dem, at de har behov for en hjælper.

Rullebånd

Varer en festival flere dage skal det være muligt for en handicappet at skifte sin hjælper undervejs. Udskiftningen bør ske i checkin.

Den hjælper, som skal afløses, skal aflevere sit bånd, inden den nye hjælper kan komme ind og overtage. Den nye hjælper skal kunne identificere sig selv og skal være opført på den gældende liste over henholdsvis handikappede og handikapmedhjælper.


Tilbage til tilgængelighedsguide