Ledelse af frivillige

Der er mange områder af frivilligledelse, der går igen fra traditionel ledelse af lønnede medarbejdere. Der skal være styr på arbejdsforhold, vidensdeling, koordinering, konflikthåndtering, kommunikation og udvikling af de frivillige, samtidig med at de frivillige også forventer at kunne komme til en leder for vejledning og hjælp.

Alligevel adskiller ledelse af frivillige sig på mange måder fra traditionel ledelse af medarbejdere i en organisation. Som leder af frivillige har man ikke samme styring over hverken de frivillige eller den måde, de løser opgaver på. Ledelse af frivillige handler derfor i høj grad om at skabe fælles rammer for udførelsen af opgaverne og det bedste miljø for de frivillige at være i, så de forbliver motiverede og engagerede.

Inspiration

6.1. Sæt god tid af til at forventningsafstemme, både i forhold til roller, opgaver og belastning, men også i forhold til, hvad de frivillige kan forvente af det sociale fællesskab og dynamik blandt de frivillige.

6.2. Giv de frivillige en god introduktion og en fyldestgørende oplæring, så de føler sig trygge med deres opgaver.

6.3. Sæt den frivilliges indsats i perspektiv til det overordnede formål for at skabe mening med opgaverne.

6.4. Lav gerne konkrete målsætninger for at tydeliggøre over for de frivillige, hvad der forventes af dem. I må gerne stille krav og have forventninger til de frivillige.

6.5. Hjælp de frivillige med at sætte grænser. Husk at frivillige også kan blive stressede.

6.6. Hvis der er tale om et stort antal frivillige, kan man med fordel tilknytte en frivilligansvarlig eller -koordinator.

6.7. Skab ejerskab og ansvarsfølelse over opgaverne hos de frivillige ved at lade dem få indflydelse på de opgaver, der skal løses.

6.8. Sørg for at videregive al relevant information til de frivillige, så de er velforberedte på spørgsmål fra gæster, artister mv.

6.9. Forsøg så vidt muligt at tilpasse den enkelte frivilliges funktion efter evne, behov og motivation, og lyt til deres ønsker, når der fordeles opgaver og laves vagtplaner. Lad de frivilliges komme med feedback og brug den konstruktivt i din egen udvikling som leder.


Tilbage til Frivilligguide