Live Talent kursusforløb

Live Talent er for dig som er ung arrangør eller er på vej ud i arrangørlivet. Du vil få inspiration og ny viden til dine events og koncerter samt et godt indblik og netværk i branchen. 

Kursusgangene forløber på følgende lørdage: 11. august, 25. august, 8. september, 22. september, 6. oktober samt 20. oktober 2018. 

Forløbet byder på seks følgende moduler: 


  • Introforløb: Projektledelse, team-opbygning og brancheindblik

På introforløbet vil vi gennemgå musikbranchens mange aktører og områder. Du får indblik i hvilke organisationer og virksomheder der findes i branchen og hvordan man henvender sig til disse. 

Anden del af den første kursusgang vil handle om projektledelse og teamopbygning. Når man skal arrangere festival, events eller sætte en koncert op er det essentielt at vide, hvordan man bedst organiserer sig og koordinerer langsigtede indsatser samt hvordan man sammensætter og leder et hold omkring sig.  • Eventproduktion og festivalbesøg

At afvikle og koordinere koncerter, festivaler og events kræver et stort overblik med bred kontakt til mange forskellige aktører. Denne kursusgang vil derfor komme omkring de mange forskellige aspekter af eventproduktion og afvikling. Vi skal bagom scenen på en festivalproduktion. 

Du vil få indsigt i redskaber og værktøjer ved praktisk afvikling af koncerter på spillesteder, festivaler og øvrige musikevents. Blandt andet dialog med myndigheder og kommune omkring tilladelser, sikkerhed og bevillinger, frivillige og omgivelser.   • Programlægning og kuratering

Glæden ved og passionen for musik er udgangspunktet for alle musikarrangementer. Bag de fleste koncerter, festivaler og events ligger et omfattende opsøgende og kunstnerisk arbejde for at sammensætte et musikprogram samt kuratere koncertomgivelserne.

Denne kursusgang tager udgangspunkt i koncertbooking, programlægning, udforskning af nye artister og opbygning af scenografi og atmosfære. Vi får besøg af bookere/programlæggere som fortæller hvordan man udvælger, booker og sætter et program. Vi skal også høre om hvordan man skaber gode rammer og scenografi for en koncert eller festival. 


  • Økonomistyring og drift

Viden omkring hvordan man driver forening eller virksomhed er nyttigt for at skabe et succesfuldt arrangement. Denne kursusgang giver derfor et indblik i de basale værktøjer til brug ved økonomistyring og drift.  

Første del vil dreje sig om eventøkonomi ved festivaler, koncerter og andre projekter. Anden del vil tage udgangspunkt i driftsøkonomi, herunder hvordan man bedst som arrangører, organiserer sig samt hvilke ansvarsområder der er ved at drive en forening eller en virksomhed.   • Kommunikation, markedsføring og kommercielle partnerskaber

Denne kursusgang giver et indblik i markedsføring – og kommunikation - herunder hvordan man bedst udnytter de digitale og konventionelle medier samt lægger den rigtige kommunikationsstrategi i relation til at promovere sit event eller koncert. Hvordan sælger man billetter og promoverer sit event?

I anden del kigger vi på kommercielle partnerskaber mellem erhvervs- og kultursektor.  Hvordan kan man indgå givende kommercielle partnerskaber og hvilke muligheder er der for sponsoraftaler?  • Afrunding, opsamling og fremadrettet 

Den sidste kursusgang afsluttes med en opsamling af Live Talen-forløbet hvor deltagerne kan dele erfaringer med hinanden og gå i dybden med egne oplevelser og udfordringer i branchen. Der vil være et fokus på de enkelte deltagere og deres ambitioner og drømme fremadrettet, og på hvordan man kan benytte sit netværk, samle inspiration mv.


Vil du deltage i Live Talent, så kan du ansøge forløbet HER