Kulturmødet på Mors: Kulturministeren med nyt på musikområdet

Nyheder – 15 august 2018

Nyt fra Kulturministeren om musikområdet

 

Kulturmødet byder også på et panel hvor kulturminister Mette Bock (LA) i samtale med formanden for Statens Kunstfond og Projektstøtteudvalget for musik vil tale om levebetingelser for musikken. Ministeren vil her præsentere idéforslag til afløseren af den nuværende musikhandlingsplanog efterfølgende debattere med interessenter på området. Dansk Live deltager naturligvis og opfordrer medlemmer og andre interessenter til at deltage.  

Den nuværende musikhandlingsplan udløber ved årets udgang og Dansk Live har igennem hele året været i dialog med minister og embedsværk omkring en fremtidig indsats. Midlerne som tidligere musikhandlingsplaner har tilført området har været afgørende for udviklingen af det danske musikliv og derfor ser vi fra Dansk Lives side med spænding frem til at høre hvad der skal træde i stedet. 

Tid og sted: torsdag d. 23. august 19.45-20.45 Bag Plankeværket.